Uniwersytet Łódzki - strona 301

Nauka o przyrodzie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

NAUKA O PRZYRODZIE CELOWOŚĆ ŚWIATA Przyroda zespół organiczny, ułożony celowo i rozumnie choć materialna to ma pierwiastki idealne i duchowe (harmonia (!) - idea - zasadą budowy wszechświata) istnieje bóstwo, które rozumnie stworzyło świat, powodowane dobrocią - „DEMIBURG” - boski budowniczy świ...

Nietzsche - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1288

Nietzsche: stosunek do demokracji stosunek do socjalizmu koncepcja nadczłowieka (to dobre) a. stosunek do demokracji krytyka demokracji - ludzie nie są sobie równi, ponieważ część tworzy elitę duchową, a część masę, a w demokracji osoby przeciętne mają najwięcej do powiedzenia; ustrój demokratycz...

Niezgodności istnienia materii i formy rozdzielnie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Niezgodności z zasadą iż materia i forma nie istnieją rozdzielnie (istnieją jedynie zespoły materii i formy) znajdujemy w: I ) poglądach teoriopoznawczych W duszy intelektualnej są 2 części Bierna - aspekt myślowy, ma charakter usługowy względem umysłu; porównywalna do czystej materii. Czynna - c...

Nowa Atlantyda, Kartezjusz,Giordano Bruno, poznanie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Bacon napisał utopię o wyspie „Nowa Atlantyda” tu jego idee znajdują chętnych realizatorów życie mieszkańców ma na celu doskonalenie się jedna wielka placówka badawcza ta wizja wywarła pewne wrażenie -

Odmiany humanizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Odmiany humanizmu. Humanizm bywa utożsamiany wyłącznie z epoką, która nastąpiła po średniowieczu. Jest to powszechny błąd. Humanizm jest pojęciem wieloznacznym. najczęściej humanizm (łac. humanitas 'człowieczeństwo', 'ludzkość') bywa utożsamiany z prądem umysłowym renesansu, który poprzedził jakby...

Odmiany liberalizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

Odmiany liberalizmu. 3 sposoby rozumienia liberalizmu: ekonomiczny - twórca A.Smith (konkurencja, własność prywatna), podstawą ma być własność prywatna, głosi postulat wycofania się przez państwo z życia gospodarczego - nie ingerowania w życie gospodarcze (laissez faire - pozwólcie działać). Pozos...

Ogień i błyskawica - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Ogień - najważniejszy żywioł - Heraklit z Efezu - 544-484 w.p.n.e., napisał „Dzieło o przyrodzie” - zbiór aforyzmów/prawd. Nazywano go ciemnym filozofem, gdyż wypowiadał się w sposób niejasny, niezrozumiały, zagadkowy. Miał wysoką pozycję społec...

Charakterystyka państwa wojowników - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Ogólna charakterystyka państwa wojowników i państwa przemysłowego Spencera. Herbert Spencer wyodrębnił dwa typy państwa i zarazem społeczeństwa: wojownicze i przemysłowe. Nie występują one w postaci czystej, ale zawsze jeden z tych typów przeważa. Swój pogląd Spencer uzasadnia przykładami historycz...

Ojcowie Kościoła św Augustyn - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Ojcowie Kościoła: 2 szkoły - wschodnia i zachodnia Wschód - korzystał bardziej z osiągnięć filozofii greckiej. (np. Chrystus to Logos). Obawa przed tym, że chrześcijaństwo wyrażone w języku filozofii stanie się kolejną filozofią. Zachód ...

Okres przedsokratejski ok X w. p.n.e. - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Okres przedsokratejski ok. X w.p.n.e. Źródła wiedzy dostarczające materiału pośredniego: zapiski, starożytni historycy i filozofowie Czy formy życia społecznego sprzyjały rozmyślaniu? Narodziny filozofii były równoznaczne z narodzinami demokracji, czyli dawały swobodę poglądów. Kapłani uważali si...