Uniwersytet Łódzki - strona 300

Koncepcja państwa wg Platona - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

KONCEPCJA PAŃSTWA Idea ta rozwinęła się u Platona w wyniku widocznego upadku demokracji ateńskiej za życia filozofa. W dużej mierze opiera się na koncepcji państwa spartańskiego. „(...) państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie je...

Koncepcja ułomnych osób prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Koncepcja ułomnych osób prawnych Pojęcie ułomnych osób prawnych zawdzięczamy A. Wolterowi, który uważał, że obok osób fizycznych i osób prawnych istnieją takie jednostki organizacyjne, którym przepis prawny nie przyznaje osobowości prawnej, lecz tylko niektóre jej atrybuty (cechy typowe). Są to: „...

Liberalizm prawny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Liberalizm prawny państwo pełni rolę „nocnego stróża”, gwarantem bezpieczeństwa prawnego; nienaruszalność własności prywatnej; prawo powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie jednostek. Przedstawiciele tego kierunku uważają, że prawo p...

Locke - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Locke: a. teoria stanu natury Wg Locke'a człowiek jest z natury dobry, w stanie natury ludzie byli wolni, równi, życzliwi, przyjaźnie nastawieni do innych, stan natury był stanem pokoju, (nie istniało życie społeczne). Wszelkie sprawy rozst rz...

Metafizyka Arystotelesa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Metafizyka Arystotelesa Główna teza metafizyki Arystotelesa brzmi: "byt jest jednostkowy a ogólność przysługuje wiedzy" Główne pojęcia metafizyki: - substancja; - materia; - forma. Wiedzę o bycie można podzielić ze względu na jej ogólność, np. fizyka jest bardziej ogólna od matematyki, me...

Michał z Montein - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Michał z Montein (Montagne) Dziadek handlował soloną rybą, ojciec kupił posiadłość, a Michał był panem na Montein. Dzieło życia - „Eseje” („Próby”) był wynalazcą tej formy literackiej - komentował kwestie z subiektywnego punktu widzenia. Swobodnie toczona dywagacja, bez głębokiej specjalizacji. ...

Nauka o duszy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

NAUKA O DUSZY: FUNKCJA BIOLOGICZNA DUSZY - czynnik życia - jest źródłem samorzutnego ruchu - jest przeciwieństwem materii FUNKCJA POZNAWCZA DUSZY Wczesna filozofia grecka uznawała poznanie nie za f-cję psychiczną ale za f-cję ciała Platon zmienił ten pogląd tylko dusza pełni funkcję poznawcz...

Nauka o poznaniu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

NAUKA O POZNANIU: Poznanie rozumowe Platon odrzuca koncepcję, że poznanie jest możliwe jedynie przy pomocy zmysłów (było to konsekwencją teorii idei). Poznanie idee możliwe jest tylko rozumowo 2 rodzaje bytu - 2 rodzaje poznania poznanie zmysłowe jest niedoskonałe nawet dla rzeczy - potrzebne jes...