Uniwersytet Łódzki - strona 302

Paradoks kłamcy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

Paradoks kłamcy Blisko związany z paradoksem Russella jest paradoks kłamcy. Jego starożytne sformułowanie jest następujące. Epimenides, Kreteńczyk, powiedział, że wszyscy Kreteńczycy kłamią. Epimenides nie mógł więc powiedzieć prawdy, bo s...

Parmenidesa z Elei 540 - 470 r. p. n. e. - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Parmenidesa z Elei 540 - 470 r.p.n.e Sprzeciwiając się H twierdzi, że to, co jest nie może przestać być, nie może się stać, jedynie to, co istnieje stale zasługuje na miano bytu. Byt to coś, co nie staje się a jest. To, że byt jest nie jest prostą obserwacją, jest wynikiem apriorycznego rozumowania ...

Perytriatkowicz - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Perytriatkowicz: poczucie prawne teoria prawa natury a. poczucie prawne - jest uczuciem; zachodzi w psychice = odruchowe reagowanie na postępowanie ludzkie z punktu widzenia prawa, wynika z dokonanych przez człowieka ocen; ma wielkie znac...

Petrażycki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Petrażycki: reforma psychologii prawo a moralność socjalizm polityka prawa prawo intuicyjne (tak nazywał sprawiedliwość!) na czym polega psychologizm jego filozofii zagadnienie prawa natury a. reforma psychologii budując filozofię prawa

Platon - filozofia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Platon: a. dlaczego filozofowie mają rządzić w państwie idealnym Filozofowie mają stanowić elitę duchową, mają sprawować władzę polityczną, ponieważ osiągnęli wyższy poziom intelektualny a ich poznanie nie zamyka się do kręgu wrażeń zmysłowych (świata cieni) i tylko oni wiedzą o istnieniu świata id...

Platon - wiadomości podstawowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

PLATON (427 - 347 r. p.n.e.) Uczeń Sokratesa, Pisał głównie dialogi Założyciel Akademii Platońskiej: Założona ok. 387 r p.n.e., istniała ponad 900 lat Instytut współpracy naukowej uczniowie i uczeni Akademia miała służyc idei dobra Filozofia, dialektyka, matematyka Trzy fazy Akademii POPRZE...

Platon w liczbach i istota Platonizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

PLATON W LICZBACH 427 r p.n.e. - urodził się Arystokles, powszechnie znany jako Platon 20 lat - poznał Sokratesa, przebywał z nim 8 lat 28 lat - zaczął podróżować - podróże trawły 12 lat 40 lat - powrócił do Aten, założył szkołę w gaju Akade...

Platon, Bentham, Austin - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

PLATON Według Platona istnieją dwa światy : świat idei i świat materialny a) idee są: - niematerialne - wieczne - doskonałe - niezmienne b) ciało należy do świata materialnego „ Ciało jest kajdanami duszy człowieka” II. Filozofia prawa...

Podział dzieł Arystotelesa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Podział dzieł Arystotelesa: Dzieła zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos na: -- pisma logiczne; noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/ -- pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa &quo...

Poglądy etyczne Arystotelesa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Poglądy etyczne Arystotelesa: Arystoteles był twórcą pojęcia etyka. Dał początek kierunkowi w etyce normatywnej, który nosi nazwę eudajmonizmu. Dobrem najwyższym była eudajmonia /wyraz grecki/ tłumaczony na polski wyrazem szczęście, jest to niedokładne tłumaczenie.