Uniwersytet Łódzki - strona 299

Filozofia, Poglądy Harta - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Poglądy Harta twórca analitycznej filozofii prawa; występuje przeciwko pojmowaniu prawa w kategoriach przymusu i nakazu, stwierdzając, że prawo to reguły, nie nakazy; nie neguje istnienie przymusu, ale nie uważa go za dominującą treść pra...

Galileusz - filozofia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Galileusz Był uczonym Uległ inkwizycji Był tym, który w istotny sposób dowartościował rolę matematyki, geometrii w poznaniu Doświadczenie powinno skupiać się na tych własnościach rzeczy, które są nierealne chodzi o podanie liczbowej wartości. To pozwala szukać związków między zależnościami w spo...

Gustaw Radbruch - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1239

GUSTAW RADBRUCH - ustawowe bezprawie- prawo obowiązujące, w rażącej sprzeczności z ideą sprawiedliwości - idea prawa: bezpośredniość prawa celowość- treść prawa: indywidualizm, supraindywidualizm, transpersomalizm sprawiedliwość - istnieją cztery światy wg Radbrucha świat natury świat idei -...

Habermas, Weber, Bauman - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

HABERMAS Modernizm: - blisko oświecenia - opisywanie rzeczywistości z punktu widzenia człowieka, który stara się być obiektywny - wszystkie dziedziny mają pełnić rolę służebną - historyczność WEBER -filozofia człowieka- indywidualny rozwój każdej jednostki, rola podmiotu doceniona wobec kultu...

Heraklit i Parmenides - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

Heraklit i Parmenides - głosili tezy wzajemnie się wykluczające. Filozofia P-remedium na problemy zgłoszone przez H.Najwcześ.filoz była filoz przyrody, zwana naiwną filoz przyrody. U H i P dom...

Hobbes - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

Hobbes: a. teoria stanu natury Hobbes twierdził, że natura ludzka jest pozbawiona instynktów społecznych. Człowiek z natury jest egoistą. Rozum popycha nas do tego by kierować się namiętnościami, gdyż ten, kto tego nie robi, może wiele stracić. Te namiętności (żądza sprawowania władzy i chęć posiad...

Hume - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

1. Wrażenie i idee 2. Fakty a stosunki między ideami 3. Krytyka przyczynowości 4. Krytyka siły 5. Krytyka religii 6. Filozofia moralna 7. Kwestia sprawiedliwości Podstawa badań Hume'a. Mianowicie jako angielski empirysta Hume badał nie same rzeczy ale sposób w jaki ludzie te rzeczy postrzegaj...

III Prawo natury o niezmienności treści - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

III. Prawo natury o niezmiennej treści 1.Umowa społeczna : - w rozumieniu historycznym - fakt mający miejsce w historii - w rozumieniu filozoficznym - pewna fikcja, założenie rozumowe do uzasadnienia danego systemu filozoficznego. Na ...

Określenie prawa natury - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Inne nazwy na określenie prawa natury. prawo naturalne (filozofia tomistyczna); prawa człowieka; prawo intuicyjne; prawo ponadustawowe; prawo transpozytywne; prawo elementarne; poczucie słuszności lub słuszność; najwyższe zasady prawne; wytyczne dla życia społecznego i postępowania człowiek...

Kant - omówienie - Imperatyw kategoryczny

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 945

KANT 14.12.2004r. 21.12.2004r . 1. Tzw. przewrót kopernikański teorii poznania - wrażenie - zespół danych naocznych uporządkowanych przez rozum ścieranie się dwóch teorii - racjonalizmu i empiryzmu - Kant w swojej teorii zawarł elementy obu w ten sposób godząc je wrażenia dostosowane są do zdolnoś...