III Prawo natury o niezmienności treści - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
III Prawo natury o niezmienności treści - omówienie - strona 1 III Prawo natury o niezmienności treści - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

III. Prawo natury o niezmiennej treści 1.Umowa społeczna :
- w rozumieniu historycznym - fakt mający miejsce w historii
- w rozumieniu filozoficznym - pewna fikcja, założenie rozumowe do uzasadnienia danego systemu filozoficznego. Na tej koncepcji opiera się współcześnie ustrój demokratyczny.
2. Umowa społeczna wg Hobbesa :
- stan natury - był stanem wojny wszystkich ze wszystkimi i spowodował związany z nim strach o utratę życia. Doprowadziło to do zawarcia umowy jednoetapowej (każdego z każdym) tworzącej społeczeństwo i państwo
- treść umowy :
zrzeczenie się przez jednostki swojej wolności na rzecz suwerena
w rezultacie tej umowy obywatele mogą mieć w państwie tylko tyle wolności, ile rządzący państwem zachcą im udzielić
powstaje państwo absolutystyczne ( państwo - Lewiatan) , które zdaniem Hobbesa jest najdoskonalszym z ustrojów, co ma uzasadnienie w naturze człowieka, który kierując się wolnością działa antagonistycznie i destrukcyjnie.
3. Umowa społeczna wg Locke :
- stan natury - ludzie nie chcąc sami rozstrzygać konfliktów stworzyli państwo - zawarli dwuetapową umowę społeczna każdego z każdym
- treść umowy:
przeniesienie na władzę publiczną prawa do rozsądzania sporów i wymierzania sprawiedliwości
jednostki nie zrzekły się wolności, która miały w stanie natury, lecz jedynie uwolniły się od niewygodnej sytuacji w której każdy był sędzią w swojej sprawie
w razie bezprawnego ograniczenia wolności Locke przyznaje społeczeństwu prawo do oporu - rewolucji.
4. Umowa społeczna wg Rousseau:
- przejście ze stanu natury do życia w państwie
postulat - wszystkie jednostki mają po utworzeniu państwa uczestniczyć w rządzeniu na zasadzie równości - nie ogranicza równości człowieka - ten podlega tylko prawu pozytywnemu, na które się zgodził, a nie innym ludziom
- utożsamianie grupy rządzących i rządzonych
- ma charakter społeczny:
sytuacja jednostki jest rozpatrywana z punktu widzenia całego społeczeństwa
celem państwa jest korzyść wszystkich, a nie jednostek czy grup
- wymaga poddania się państwu, rezygnacja ze stanu natury i poddanie się stanowi społecznemu.
5. Umowa społeczna wg Kanta:
- stan natury :
permanentny niepokój, doprowadził do zawarcia jednoetapowej umowy społecznej
Kant wiążąc z umową powstanie państwa nie traktował jej jako faktu historycznego, lecz jako ideę rozumu. Umowa stanowi uzasadnienie dla prawa pozytywnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz