Uniwersytet Łódzki - strona 298

Człowiek jako twórca świata kultury - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Człowiek jako twórca świata kultury. Zdolność tworzenia kultury jest jednym z 3 wyróżników człowieczeństwa, dzięki której człowiek różni się od innych istot żywych. Procesowi temu towarzyszą zawsze ideały. Rodzaje kultury: popularna - trafia do każdego człowieka, elitarna - trafiająca do osób wyżej...

Dwa znaczenia pojęcia rasa wg Gumplowicza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Dwa znaczenia pojęcia „rasa” wg Gumplowicza Ludzie się zwalczali bo mieli poczucie przynależności do różnych ras, konflikt ras w sensie kulturowym (zagadnienie elit ad. 35) Rasa wyższa - elita Rasa niższa - reszta społeczeństwa * rasa w znaczeniu antropologicznym: czyste rasy istniały wyłącznie ...

Dynamiczne teorie prawa natury i prawo natury wg Sofistów - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Dynamiczne teorie prawa natury. Teorie głoszące rozwijającą się treść prawa natury: sformułowane w połowie XXw, najwcześniej w USA; zainicjował papież Jan XXIII głosząc aggiornamento v proces w Norymberdze v papież Paweł VI encyklika Populorum ...

Dzieje filozofii prawa po drugiej wojnie światowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Dzieje filozofii prawa po drugiej wojnie światowej w Polsce. 1918-1950: w tym okresie nazwa „teoria prawa” była używana zamiennie z nazwą „filozofia prawa”. Wykładano tę dziedzinę na Wydz. Prawa w Uniwersytetach Wilna, Lwowa, W-wy... Ostre ...

Epikur - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Epikur: hedonizm dlaczego filozofowie nie powinni rządzić w państwie a. hedonizm Według Epikura istnieją dwa rodzaje przyjemności: zmysłowe (przemijalne, niemożliwość nasycenia) im więcej doznajemy wrażeń zmysłowych, tym więcej wzmaga się chęć do...

Etyka wg Platona - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

ETYKA Nauka o cnotach początkowo (wpływ Sokratesa) : cnota = wiedza później : teoria czterech cnót: Doszedł do wniosku, że cnota nie zależy tylko od rozumu. Rozróżnienie trzech części duszy + przyjęcie pitagorejskiej koncepcji cnoty jako ładu i harmonii duszy każda część duszy ma udział w tej ha...

F. Bacon i Kartezjusz - filozofia

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

F.Bacon-zajął się metodologią poznania. Do poznania potrzebna jest metoda Posługując się wspólną metodą ludzie będą wytwarzać wspólną wiedzę układającą się w system. Nauki klasyfikuje na pdst poznawczych władz czl- pamięć(hist) wyobraźnia(poezja) rozum(filozofia) jednak rozum jest niedoskonały-oczyś...

Filozofia atomistyczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Filozofia atomistyczna - relacje między człowiekiem, a wszechświatem Atomiści - pierwsza z wielkich syntez starożytności. Ich filozofia usiłuje godzić pewne zasady „arche” intelektualne z rezultatem jej oddziaływań, co już ma charakter empiryczny. U Parmenidesa - filozofia to kultywowanie pewnej t...

Filozofia dziejów wg św Augustyna i teoria prawa natury wedlug Tomasza...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1295

Filozofia dziejów wg Św. Augustyna. twórca pierwszej historiozofii; starożytni nie mogli tego osiągnąć, gdyż nie czuli więzi z innymi narodami; to nie jest opis ustroju idealnego; jedna rodzina, która ma Ojca w niebie, dla której Chrystus umarł na krzyżu; celem ludzkości jest rozwój rozumiany ja...

Filozofia prawa jako dział filozofii a dziedziny pokrewne - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

Filozofia prawa jako dział filozofii. (przedmiot filozofii prawa) Filozofię prawa wyodrębnia się spośród innych nauk filozoficznych ze względu na przedmiot i charakter zadań wyjściowych oraz perspektywę jej badań. Nie jest ona ani teorią p...