Dzieje filozofii prawa po drugiej wojnie światowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieje filozofii prawa po drugiej wojnie światowej  - omówienie - strona 1 Dzieje filozofii prawa po drugiej wojnie światowej  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Dzieje filozofii prawa po drugiej wojnie światowej w Polsce. 1918-1950: w tym okresie nazwa „teoria prawa” była używana zamiennie z nazwą „filozofia prawa”. Wykładano tę dziedzinę na Wydz. Prawa w Uniwersytetach Wilna, Lwowa, W-wy... Ostre rozgraniczenie nastąpiło po 1950 r. z racji uznania filozofii prawa za „wiedzę burżuazyjną” i odmówienia jej naukowego charakteru. Stwierdzono, że teoria państwa i prawa, inaczej niż filozofia prawa, nie należy do filozofii, lecz do prawoznawstwa. Koniec zamiennego używania tych terminów.
1945 - 1950: nauka egzystuje na zasadach takich jak przed wojną, filozofia prawa zamiennie nazywana „teorią prawa”, jest wykładana na Wydz. Prawa na Uniwersytetach.
w 1950 r. na miejsce katedry filozofii prawa powołano katedrę teorii państwa i prawa; zmieniła się nie tylko nazwa, ale też całkowicie podejście do zagadnień prawa. Teoretycy państwa i prawa oparli swoje rozważania na marksizmie (jedynej słusznej teorii wyjaśniającej zjawisko prawa oraz państwa). Filozofię prawa uznano za „naukę burżuazyjną”. Uznano, że nie należy oddzielać zjawiska prawa od państwa. Teorię prawa natury uznano za nienaukową.
1950 - X.1956: likwidacja filozofii prawa (na uniwersytetach państwowych, pozostaje na KULu, który jest uniw. prywatnym) jako przedmiotu niebezpiecznego ze względu na rozważania nad prawem naturalnym.
1956 - 1989: rozwój grup świeckich chrześcijan związanych z ugrupowaniami i stowarzyszeniami takimi jak PAX, Więź, Znak, Tygodnik Powszechny.
1989: powroty przedmiotu na uniwersytety państwowe
Odmiany teorii prawa natury.
- Teorie prawa natury o niezmiennej treści (źródło: istota człowieka, Bóg)
- Teorie prawa natury o zmiennej treści (źródło: rozum)
- Dynamiczne teorie prawa natury (źródło: godność)
NURT ONTOLOGICZNY: W.L.Jawrorski, Cz.Znamierowski współczesny neotomizm
wiąże prawo natury z istotą człowieka
pr. wieczne i niezmienne
obowiązuje wszystkich z racji wspólnej natury czł. (źródło pozakulturowe)
niektóre odmiany doszukują się w tym Boga
odmianami są teorie dynamiczne zbliżone do gnoseologii, które upatrują źródeł prawa natury w godności ludzkiej. Teorie te zbliżają się czasem do siebie
NURT GNOSEOLOGICZNY: J.Makarewicz, F.Zoll, L. Petrażycki, R.Stammler
prawo to wytwór rozumu czł.
pr. jest zobiektywizowanym wytworem ludzkiej świadomości, wytworem kultury
jego treść może się zmieniać tak jak się zmieniają ludzkie potrzeby
teorie te mieszczą się w drugim odrodzeniu prawa natury
nie odwołują się do Boga
pr. nat. pozwala oceniać słuszność prawa, jest ideałem prawa, do którego należy dążyć w tworzeniu prawa pozytywnego, jest tzw. dyrektywą metaprawną


(…)

…. ma źródło w istocie czł. (poznawalne), a wg gnoseol. źródłem jest rozum ludzki i kultura - ale przecież człowiek jest tworem zarówno kultury jak i natury
powiązanie pr. nat. z filozofią człowieka: sens życia człowieka dokonuje się w działaniu i współdziałaniu z innymi (powiązanie homocentryzmu z socjocentryzmem)
TEORIE PRAWA NATURY ZE WZG NA POCHODZENIE TEGO PRAWA I STOPIEŃ JEGO ZMIENNOSCI:
istota…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz