Dwa znaczenia pojęcia rasa wg Gumplowicza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwa znaczenia pojęcia rasa wg Gumplowicza - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Dwa znaczenia pojęcia „rasa” wg Gumplowicza
Ludzie się zwalczali bo mieli poczucie przynależności do różnych ras, konflikt ras w sensie kulturowym (zagadnienie elit ad. 35) Rasa wyższa - elita
Rasa niższa - reszta społeczeństwa
* rasa w znaczeniu antropologicznym:
czyste rasy istniały wyłącznie w prapoczątkach istnienia ludzkości. Otóż w znanej powszechnie interpretacji Starego Testamentu zawiera się, zdaniem Gumplowicza, błąd, wynikający z błędnego przekładu. Mianowicie w akcie stworzenia Bóg powołał do istnienia nie jednego Adama, lecz kilku Adamów w rozmaitych punktach globu. Powstało, więc zarazem kilka par pierwszych prarodziców, złożonych z Adama i Ewy. Potomkowie określonej pary Adama i Ewy tworzyli czyste rasy w sensie antropologicznym. Ale tak pojęte rasy istniały stosunkowo krótko, bowiem wędrówki ludów doprowadziły do pomieszania się przedstawicieli różnych ras. Człowiek jest częścią świata przyrody i podlega jej prawom, a tam zawsze zasada mnogości; nie ma podstaw by przypuszczać, że przyroda postąpiła inaczej z człowiekiem.
* rasa w znaczeniu zjawiska z zakresu kulturowego:
pojęcie rasy traci swój sens antropologiczny w odniesieniu do czasów późniejszych niż prapoczątki tworzenia się ludzkości;
to zjawisko z zakresu kulturowego - rasa to grupa ludzi, która tworzy jedność społeczno - kulturową. (Rasa to wyodrębniona grupa etniczna, narodowa lub religijna, elementy duchowe decydują o jedności i zarazem o wyodrębnianiu się ras.)
Państwo przyszłości wg Gumplowicza Dobrobyt + pogłebiająca się ludzka współpraca
Gumplowicz wyodrębnia państwo: pierwotne,
feudalne,
nowoczesne państwo kultury (zaczęło się rozwijać po 1789), które jest zarazem państwem przyszłości. Brutalna walka ras w początkowych stadiach państwa - przybiera w nowoczesnym państwie kultury formę walki o idee. Stabilizacja walki ras w nowoczesnym państwie kultury ma psychologiczne uzasadnienie - rasy podporządkowane przyzwyczajają się do tego, że podlegają rządzącym (rasie panującej). Walka o idee dochodzi do głosu na płaszczyźnie kulturowej - nie ma, więc nic wspólnego z brutalną przemocą. Nowoczesne państwo kultury zapewniając łagodniejsze formy walki ras, przynosi obywatelom większy dobrobyt. Właśnie w teorii Gumplowicza należy doszukiwać się początków XX - wiecznej teorii państwa dobrobytu (doszedł do niej nie poprzez idee solidarności, lecz poprzez teorie walki ras). Nowoczesne państwo kultury jest państwem przyszłości, czyli tak naprawdę walka ras ustanie w przyszłości a na razie niższe formy rozwojowe państwa łagodzą tylko formy walki ras pozwalając jednostkom na zachowanie życia, honoru etc.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz