Uniwersytet Łódzki - strona 297

Wnioskowania prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1120

Wyróżniamy 3 podstawowe typy wnioskowań prawniczych: a)Wnioskowanie per analogiam(przez podobieństwo) b)Wnioskowanie a fortiori (podobieństwo) c)Wniskowanie a contrario (przeciwieństwo) Należy także zaliczyć dodatkowo do wnioskowań prawniczych: sy...

Kant - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

Kant: a. przełomowe znaczenie Kanta w dziejach filozofii prawa jest zaprzeczeniem stereotypowego poglądu, że filozofowie starożytni dokonali podstawowych odkryć, a kolejni nadają im tylko indywidualny wyraz; etyka oparta na kulcie obowiązku, a nie na pojęciach dobra i zła; niepoznawalność rzeczy...

Parmelides z Elei - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Parmelides z Elei - 540 - 470 p.n.e - szkoła eleacka - „nic się nie zmienia” - ojciec metafizyki, skupiał się na specjalnym wyrazie ludzkiego myślenia - „Byt jest a niebytu nie ma”. Byt musi być nieruchomy, bo jeśli mówimy, że czegoś nie ma, to nie ma tego tutaj, ale jest gdzie indziej. Dopóki is...

Arystoteles - geneza państwa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Arystoteles: a. geneza państwa Według Arystotelesa nie było stanu natury, człowiek jako istota z natury społeczna zawsze stanowił część rodziny (elementarny składnik państwa, a nie jednostka), która jest skojarzeniem dwóch wspólnot: kobiety i ...

Charakterystyka średniowiecza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Charakterystyka średniowiecza. pod wpływem chrześcijaństwa powstała nowa teoria prawa natury, nawiązująca do Arystotelesa (św. Tomasz) - Bóg został uznany (ściślej prawo wieczne) za ostateczne źródło prawa natury; Wiele idei sformułowanych p...

Charakterystyka filozofii prawa w Stanach Zjednoczonych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Charakterystyka filozofii prawa w Stanach Zjednoczonych. Funkcjonalizm amerykański Jest szczególnym wydaniem socjologizmu w prawoznawstwie. Postulował przejście w badaniach prawniczych od abstrakcyjnych rozważań nad konstrukcjami do konkr...

Charakterystyka renesansu i filozofia czasów nowożytnych - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Charakterystyka renesansu. Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniowiecza. Odrębność ta polegać miała przede wsz...

Co to jest filozofia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Co to jest filozofia? Filozofia nie jest nauką. Nauka odnosi się jakiegoś konkretnego przedmiotu, obiektywizuje go. W filozofii jest to utrudnione. Sama nazwa oznacza „miłość mądrości”. Przedmiotem filozofii nie jest wiedza, a mądrość, która ma wspólny czynnik z wiedzą, ale to nie to samo. Mądrość ...

Filozofia prawa - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

Co to znaczy: (jedno z tych pojęć pojawi się na pewno na egzaminie) panteizm Stanowisko i pogląd religijno-filozoficzny odrzucający istnienie Boga w postaci osoby, panteizm utożsamia Boga z przyrodą, wszechświatem czy kosmosem. Przeciwieństwo te...

Co to znaczy pacyfizm, człowiek a wspólnoty

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Co to znaczy pacyfizm? 1) wg historiozofów jest celem ludzkości; 2) to dążenie do wprowadzenia pokoju; odrzucenie też wojny słusznej; 3) eliminacja przemocy w życiu publicznym; 4) zniesienie kary śmierci; 5) głoszenie idei ekologicznych. (Nie ws...