Kant - omówienie - Imperatyw kategoryczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kant - omówienie -   Imperatyw kategoryczny  - strona 1 Kant - omówienie -   Imperatyw kategoryczny  - strona 2 Kant - omówienie -   Imperatyw kategoryczny  - strona 3

Fragment notatki:

KANT 14.12.2004r. 21.12.2004r . 1. Tzw. przewrót kopernikański teorii poznania
- wrażenie - zespół danych naocznych uporządkowanych przez rozum ścieranie się dwóch teorii - racjonalizmu i empiryzmu - Kant w swojej teorii zawarł elementy obu w ten sposób godząc je
wrażenia dostosowane są do zdolności poznawczych człowieka - rzeczywistość dostosowuje się do możliwości poznawczych człowieka
czas następowania po sobie zjawisk
współistnienie zjawisk
ustalenie pewnych powszechnie obowiązujących prawideł w świecie przyrody
- poznanie rzeczy samych w sobie - naczelny cel ludzkości ( nieosiągalny zdaniem Kanta)
- „z tego co jest nie wnioskujemy o tym co być powinno”
dane przez wrażenia
uporządkowane przez pojęcia
2. Rozum praktyczny
- wolny od wszelkiego doświadczenia
- sumienie - odczucie moralne, w oparciu o nie tworzy się normy moralne:
wytwór autonomicznej woli człowieka
musi być zgodna z naczelną zasadą - imperatywem kategorycznym
- imperatyw - nakaz poznania
kategoryczny - obowiązujący bezwzględnie, dlatego że naczelnym dobrem jest człowiek
hipotetyczny - obowiązuje o tyle o ile chcemy osiągnąć dany cel
praktyczny - inny sposób dla osiągnięcia imperatywu kategorycznego
Imperatyw kategoryczny
- def. -„ postępuj według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć żeby stała się powszechnym prawem.”
możesz zarazem chcieć … powszechnym - dana norma moralna jest przyjmowana przez wszystkich
Imperatyw praktyczny
- def. -„postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w tej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka.” popełnianie czynów złych moralnie nie odbiera człowiekowi godności
3. Pojmowanie człowieka:
a) homo phaenomenon
człowiek jako element przyrody


(…)

… jest tworzona przez prawo pozytywne
Umowa społeczna - prawnie zagwarantowana wolność
- przymus prawny - przeszkadza przeszkodzie wolności
Traktat o wiecznym pokoju - podstawą przymus prawny
8. Moralność, a polityka
- zgodność moralności z polityką
VII. Prawo natury o zmiennej treści 11.01.2005r.
Neokantyzm - system filozoficzny oparty na podstawowych twierdzeniach systemu filozoficznego Kanta, ale nie będący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz