Uniwersytet Łódzki - strona 292

Hipertermia i komfort cieplny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
 • Hipotermia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1246

Hipotermia, hipertermia i komfort cieplny postępujące objawy hipotermii 360 - wzrost napięcia włókien mięśniowych i produkcja ciepła metabolicznego (termogeneza bezdrżeniowa) 350- maksymalne drżenie mięśni (termogeneza drżeniowa) 340 -zachow...

Jakie choroby podlegają obowiązkowi zgłaszania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1239

Jakie choroby podlegają obowiązkowi zgłaszania 1) zakaźne 2) zawodowe 3) nowotworowe 4) przenoszone drogą płciową 5) gruźlica WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEMU ZGŁASZANIU 1) AIDS i zakażenie HIV, 2) biegunki dzieci do lat 2, 3) błonica, 4) borelioza, 5) bruceloza, 6...

Czynniki środowiskowe kształtujące zdrowie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

Jakie czynniki środowiskowe kształtują zdrowie makrośrodowisko : czynniki ekologiczne i czynniki społeczno-ekonomiczne mikrośrodowisko: czynniki wynik. z pozycji społ/zawodowej, zachowania prozdrowotne czynniki ekologiczne to bio (f...

Akie osoby obowiązuje kwarantanna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Jakie osoby obowiązuje kwarantanna Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne opierają się na wielu strategiach. Dwie z ...

Higiena i epidemiologia, Lasery - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Lasery Laser to generator promieniowania, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promieniowanie lasera ma charakterystyczne właściwości, trudne lub wr...

Medycyna środowiskowa i jej zadania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

Medycyna środowiskowa i jej zadania Dyscyplina medyczna zajmująca się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń zdrowotnych spowodowanych działaniem czynników środowiskowych.Specjalność interdyscyplinarna wykorzystująca wiedzę naukową z zakresu toksykologii,

Higiena i epidemiologia, Metale ciężkie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

Metale METALE CIĘŻKIE - zanieczyszczenia środowiska i ich toksyczność = Pb Hg Cd As a. OŁÓW • Źródła: benzyna z tetraetylkiem ołowiu(antydetonator, ciecz- przez skore) spalanie paliw kopalnych, pyły, lakiery z ołowiem (stare) + lakiery stosowane wewnątrz naczyń kuchennych materiały lutownicze,...

Higiena i epidemiologia, Metody oczyszczania ścieków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Metody oczyszczania ścieków Pierwszy etap to oczyszczanie wstępne mechaniczne, w którym usuwa się zanieczyszczenia stałe nierozpuszczalne za pomocą krat i sit, zawiesiny ziarniste usuwane są w piaskownikach, a tłuszcze i oleje w odtłuszczaczach, małe zawiesiny i koloidy usuwane są w osadnikach w pr...

Metody sterylizacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

Sterylizacja - metody sterylizacji para wodna w nadciśnieniu, suche gorące powietrze, sterylizacja niskotemperaturowa-gazowanie tlenkiem etylenu lub formaldehydem, niskotemperaturowa sterylizacja plazmowa; Sterylizacja parowa - proces jest przeprowadzany w autoklawach czynnikiem sterylizującym ...

Metody uzdatniania wody - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Metody uzdatniania wody Uzdatnianie wody - proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdat...