Czynniki środowiskowe kształtujące zdrowie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki środowiskowe kształtujące  zdrowie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Jakie czynniki środowiskowe kształtują zdrowie
makrośrodowisko : czynniki ekologiczne i czynniki społeczno-ekonomiczne
mikrośrodowisko: czynniki wynik. z pozycji społ/zawodowej, zachowania prozdrowotne
czynniki ekologiczne to bio (flora/fauna/drobnoustroje)
chem (subs. toxic/ gazy / pyły)
fiz (temp/wilgotność/promieniowanie)
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA:
∗ stan zdrowotny społeczeństwa w kontekście jego sytuacji demograficznej ∗ stan odżywiania i zaopatrzenia w żywność
∗warunki mieszkaniowe ∗ zaopatrzenie w odzież ∗ poziom wykształcenia ∗ sytuacja na rynku pracy ( zagrożenie bezrobociem) ∗warunki pracy ∗ możliwości korzystania ze środków łączności i komunikacji ∗ czas wolny oraz możliwości rekreacji i wypoczynku
∗ zbiorowe spożycie i możliwości oszczędzania ∗ prawa i swobody obywatelskie
KRYTERIA SZKODLIWOŚCI ŚRODOWISKA :
Wielkość emisji / Toksyczność / Liczebność populacji narażonej / Wielkość narażenia (stężenie w poszczególnych segmentach środowiska) / Trwałośćsubstancji w środowisku / Substancje wtórne i mieszaniny / Biokumulacja / Wpływ na środowisko fizyczne i
chemiczne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz