Uniwersytet Łódzki - strona 293

Miary rozrzutu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

Miary rozrzutu Rozrzut (także: rozproszenie, rozsiew, dyspersja) - zróżnicowanie zaobserwowanych wartości zmiennej. Jest tym większy, im bardziej te wartości odchylają się od tendencji centralnej. Obok tendencji centralnej rozrzut jest podstawową ...

Miejsce pracy stomatologa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Miejsce pracy stomatologa Normy sanitarno-architektoniczne: Praktyka stomatologiczna powinna być wyposażona w następujące pomieszczenia : poczekalnię dla pacjentów ,toaletę dla pacjentów, toaletę dla personelu, pomieszczenia zabiegowe, pomieszczenie socjalne i ewentualnie osobne pomieszczenie ster...

Mierniki zdrowia populacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Mierniki zdrowia populacji mierniki stanu zdrowia populacji: negatywne (większe znaczenie) - statystyki zgonów/chorób i inwalidztwa Chorobowość - liczba osób chorych ogółem / liczba osób narażonych w populacji : chorobowość chwilowa / chorob...

Narząd krytyczny i stężenie krytyczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Narząd krytyczny i stężenie krytyczne narząd krytyczny - Narząd, który jako pierwszy osiąga stężenie krytyczne substancji toksycznej, np. metalu, w określonych warunkach narażenia danej populacji. W narządzie tym najwcześniej występują ef...

Narządy krytyczne dla Hg, Pb, Cd

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

Narządy krytyczne dla Hg, Pb, Cd Pb Układ nerwowy O.U.N. dzieci : zaburzenia neuropsychologiczne, silna neurotoksyna czerwonych krwinek,inhibicja syntezy hemu, anemia, choroby układu sercowo naczyniowego uszkodzenia nerek (nefropatia) - wc...

Podobieństwa między badaniem eksperymentalnym a prospektywnym - porów...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Podobieństwa między badaniem eksperymentalnym a prospektywnym badanie eksperymentalne- celowe i kontrolowane sterowanie jedną określoną cechą(przyczyną), co pozwala badającemu dokładnie i miarodajnie ocenić oddziaływanie tej cechy na wybrane funkcje zdrowotne organizmu; doświadczenia można wykonywa...

Podział leków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1897

Podział leków Lek - każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), wprowadzana do organizmu w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjolo...

Higiena i epidemiologia, Postulaty Hilla - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3101

Postulaty Hilla kryteria przyczynowości Austina Bradforda Hilla (1897-1991) - cenionego brytyjskiego statystyka medycznego. Wyróżnił on dziewięć warunków, jakie musi spełniać rozpatrywana przesłanka, by można ją było uznać za przyczynę danego zjawiska. W przypadku koncepcji Hilla kryteria służą gł...