Uniwersytet Łódzki - strona 291

Czynniki wpływające na zachorowalność - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Czynniki wpływające na zachorowalność i umieralność z powodu chorób nowotworowych czynniki ryzyka nowotworów Wszelkie czynniki i sytuacje, które powoduję zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania człowieka na nowotwór złośliwy nazywam...

Determinanty zdrowia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Immunologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Determinanty zdrowia Liczbowe ujecie czynników wpływających na zdrowie (publiczne, czyli podlegające ocenie statystycznej) znane jest co najmniej od Raportu Lalonda z 1974 r. czynniki genetyczne 5-15% czynniki środowiskowe natury fizycznej/chem/bio 5-10% środowisko społeczne 20-25% styl życia ...

Laczego randomizujemy badania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Dlaczego randomizujemy badania randomizacja - oznacza przypadkowy, losowy dobór badanych osób, obiektów, komórek przypadkowość - zakłada całkowity brak jakiejkolwiek schematyczności oraz możliwości przewidzenia wyniku chociaż przypadkowość „rządzi się” prawami teorii prawdopodobieństwa, w swojej ...

Efekt zdrowego pracownika - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

Efekt zdrowego pracownika. Efekt białego fartucha efekt zdrowego pracownika: 1. Decyzja o wyborze pracy podejmowana jest w zasadzie samodzielnie przez czynną zawodowo część populacji w wolnym społeczeństwie. 2. Zdrowie jest jednym z kryteriów do...

Higiena i epidemiologia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Epidemiologia analityczna - czemu służy Epidemiologia analityczna zastosowanie - przy sformułowanych hipotezach wstępnych - hipotezy te mają na celu określenie przyczyny tłumaczącej charakt. cechy rozprzestrzeniania się choroby w populacji...

Higiena i epidemiologia, Epidemiologia HIV - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Epidemiologia HIV POLSKA: Pierwsze przypadki zakażenia HIV opisano w 1985 roku. Od czasu rejestracji zakażeń wirusem HIV przez Państwowy Zakład Higieny; (TERAZ: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO) Wedle danych PZH od 1985 do końca sierpnia 2006 zarejestrowano w Polsce 10 292 zakażenia HIV, 1....

Epidemiologia próchnicy i parodontozy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2765

Epidemiologia próchnicy i parodontozy Próchnica jest najpowszechniejszą chorobą infekcyjną ludzkości. Jest wywoływana przez bakterie Streptococcus mutans., na których obecność jesteśmy narażeni od momentu pojawienia się pierwszego zęba. Najbardziej niebezpiecznym czynnikiem stanowiącym zagrożenie p...

Funkcja składników mineralnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Funkcja składników mineralnych objawy niedoboru Mg NIEDOBÓR: 1. skurcze w łydkach nadmierna pobudliwość nerwowo-mięśniowa 2. mdłości , bóle, zawroty głowy 3. zaburzenia rytmu serca (dławicowe bóle serca w następstwie skurczu naczyń wieńcowych) 4. zaburzenia w gospodarce lipidowej (niedobór Mg...