Uniwersytet Łódzki - strona 282

Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych Konwencja „Berneńska” zawarta 19.09.1979 w Bernie, ratyfikowana przez Polskę w 1996 r. Depozytariusz - Sekretarz Generalny Rady Europy Liczba stron: 45 2 gatunki z Polski chronione w ramach tej konwenc...

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt „Konwencja bońska” zawarta 23 czerwca 1979 roku w Bonn, ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku. Depozytariuszem konwencji jest rząd Niemiec Liczba stron - 80. Dotyczy Np. łososi, delfinów, fok,

Konwencja o różnorodności biologicznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Konwencja o różnorodności biologicznej Konwencja z Rio przyjęta 3.03.1992 w Rio de Janeiro, ratyfikowana przez Polskę w 1995 depozytariusz - Sekretarz Generalny ONZ Liczba...

Konwencja o zakazie broni chemicznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

KONWENCJA O ZAKAZIE BRONI CHEMICZNEJ 13.01.1993- Konwencja o zakazie broni chemicznej (wszedł w życie 29.04.1997 r.) 182 sygnatariuszy Organizacja na rzecz Zakazu Broni Chemicznej w Hadze -zakaz rozwoju, produkcji, ...

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i natu...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Konwencja paryska - przyjęta w Paryżu 23.11.1972 r. Ratyfikowana przez Polskę w 1976 r. Obejmuje ochroną najcenniejsze zabytki kulturalne i przyrodnicze, mające wartość dla dorobku kulturalnego i nauki o randze światowej ...

LCA- ocena cyklu zyciowego produktu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

LCA (life cycle analysis) - ocena cyklu życiowego produktu Podstawowym założeniem jest Adanie środowiskowych i potencjalnych wpływów na środowisko w całym okresie życia produktu, od pozyskania surowców p, poprzez produkcję, użytkowanie, aż do jej zniszczenia. Takie podejście nazywane jest często „o...

Międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu - kalendarium

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu - kalendarium 1979 - Pierwsza Światowa Konferencja Klimatyczna - podczas której określono zmiany klimatu jako pilny problem światowy i wydano deklarację wzywającą rządy do przygotowania się na potencjalne zagrożenia klimatyczne i zabezpieczenia się ...

Najważniejsze dokumenty międzynarodowej polityki morskiej - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Najważniejsze dokumenty międzynarodowej polityki morskiej Moratorium ONZ na połowy za pomocą sieci dryfujących (1991) - nie ma mocy prawnej, to tylko deklaracja Układ FAO o działalności statków połowowych na pełnym morzu (1993) - nie wszedł w życie Konwencja ONZ o prawie morskim (1982, wejście w ...

Najważniejsze współczesne zagrożenia biosfery - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1568

Najważniejsze współczesne zagrożenia biosfery Zmiany w bioróżnorodności - wymieranie gatunków, niszczenie ekosystemów 3 poziomy bioróżnorodności: Bioróżnorodność (biodiversity) - zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów w obrębie gatunku (r...

Obszary sieci Natura 2000 - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Obszary sieci Natura 2000 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS) Natura 2000 w Polsce - 957 obiektów o powierzchni stanowiącej 20% powierzchni kraju obszary NATURA 2000 - elementy sieci: