Najważniejsze współczesne zagrożenia biosfery - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze współczesne zagrożenia biosfery - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Najważniejsze współczesne zagrożenia biosfery
Zmiany w bioróżnorodności - wymieranie gatunków, niszczenie ekosystemów
3 poziomy bioróżnorodności:
Bioróżnorodność (biodiversity) - zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów w obrębie gatunku (różnorodność genowa) pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami.
Poziomy:
ekosystemowy - ponadgatunkowy
gatunkowy (poziom wyższy i niższy)
genowy
Najważniejsze ekosystemy wykorzystywane prze człowieka:
ekosystemy rolnicze - łąki i pastwiska (na początku człowiek korzystał z lasów i wód)
e. leśne (lasy, zwłaszcza tropikalne)
e. przybrzeżne (wodne)
e. słodkowodne (wodne)
„Dobra i usługi” dostarczane przez ekosystemy obejmują (ekonomiści przeliczyli usługi ekosystemowi na pieniądze):
zaopatrzenie w żywność , paliwo i włókna
dostarczenie schronienia oraz materiału budowlanego
oczyszczanie powietrza i wody oraz wpływ na rozkład opadów
stabilizacja klimatu i mitygowanie (hamowanie, ograniczanie) powodzi, susz, skrajnych temperatur itp.
zapylanie roślin, włączając wiele gatunków uprawnych - usługa wspierająca
regulacja liczebności szkodników i chorób
zachowanie zasobów genetycznych
korzyści kulturowe i estetyczne
zdolność ekosystemów do dostosowania się do zmian
„w nagłówkach dzisiejszych gazet dominuje globalne ocieplenie. Jutro zastąpi je degradacja ekosystemów
W latach 1972-1992
Strata 200 mln ha lasów (co odpowiada ok. 1/3 powierzchni USA)
Ubytek ok. 500 mln ton ziemi ornej (tyle ile posiadają w sumie Indie i Francja)
Wzrost zanieczyszczenia jezior, rzek i mórz (rocznie ok. 6,5 mln ton)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz