Uniwersytet Łódzki - strona 281

Ekosystemy rolnicze - problemy i zagrożenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Ekosystemy rolnicze - problemy i zagrożenia Przeciążenie użytków zielonych wypasem co powoduje degenerację pokrywy roślinnej i pustynnienie Spadek wydajności użytków zielonych. Zróżnicowana wydajność od 0,2-0,4 ha / 500 kg masy zwierzęcia ...

Koncepcja sieci przyrodniczej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

EMERALD koncepcja sieci przyrodniczej obejmującej „obszary szczególnie interesujące z punktu widzenia ochrony przyrody” element wdrażania Konwencji Berneńskiej poprzez ochronę obszarów istotnych dla przetrwania gatunków wymienionych w załącznikach Zasięg sieci: Europa oraz kraje północno-afrykańs...

Ewolucja polityki ekologicznej w Polsce - II nurty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Ewolucja polityki ekologicznej w Polsce: II nurty I nurt: Polityka ochrony przyrody 1919/1920 powołanie Tymczasowej Państwowej Komisji Ochrony Przyrody 1926 powołanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody (powstała przy Minist...

Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin ochrona powietrza 37%, gospodarka wodna - 8%, ochrona powierzchni ziemi 5%, dotacje unijne 21% - dba o to ostatnie Fundusz Spójności Fundusze wojewódzkie istnieją we wszystkich województwach są samorządową osobą prawną są niezależna od siebie i od NFO...

Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Źródła finansowania: • Środki UE • Środki krajowe - Polski system finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska • Fundusze strukturalne • Fundusze celowe • Fundacje • Banki

Gówne zasady rolnictwa ekologicznego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Główne zasady rolnictwa ekologicznego nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin nie stosuje się wielohektarowych monokultur w terenie uprawnym pozostawia się zbiorniki i cieki wodne powszechnie stosuje się nawozy zielone, kompost,

Kierunki zmian i panujące poglądy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Kierunki zmian i panujące poglądy: Zerwanie z tradycją i jakością produktów, jaką gwarantowały cechy rzemieślnicze; Mała interwencja rządów w procesy industrializacji; Zanieczyszczenie powietrza i wód uważano za niezbędne koszty zwiększenia produkcji; Powietrze i woda to

Konferencja Environment and Development - Szczyt Ziemi - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Konferencja Environment and Development („Szczyt Ziemi”) “Szczyt Ziemi” - spotkanie przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, delegatów z ponad 140 krajów świata - spotkanie z ”bogatej” północy z “biednym” południem. [W 20 lat po konferencji w Sztokholmie !] Deklaracja z Rio w sprawie śr...

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem Konwencja CITES (Convention on international trade In endangered species of Wild fauna and flora) Konwencja Waszyngtońska - przyjęta w Waszyngtonie 3.03.1973, ratyfikowana przez Polskę w 1990 Depoz...

Konwencja o obszarach wodno błotnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

Konwencja o obszarach wodno błotnych mających znaczenie międzynarodowe zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego konwencja Ramsarska, sporządzona w Ramsar 2 lutego 1971, ratyfikowana przez Polskę w 1978. Była zaczynem I światowej sieci przy...