Uniwersytet Łódzki - strona 283

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot głęboka ekologia (świadomość ideowa) jest zupełnie innym spojrzeniem na problemy ochrony przyrody. Wyrasta ona z filozofującego podejścia w analizie problemów ekologicznych opiera się na teorii bytu, teorii wartości i etyce. takie podejście do spraw właściwej oc...

Połowy ryb - zagrożenia

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Sytuacja z dorszem kanadyjskim (ograniczenie populacji) - sprawa międzynarodowa Oranie dna oceanów powodujące ogromne zniszczenia. Połowy dorszy, myślano że populacja będzie się w kółko odnawiać. W 1992 stało się coś strasznego - wskutek obfitych połowów zniknęła najliczniejsza populacja dorszów. ...

Podstawy polityki ekologicznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Podstawy polityki ekologicznej Podstawy teoretyczne polityka - sztuka rządzenia państwem czyli ogólna działalność władzy państwowej, skierowana na osiąganie lub obronę określonych celów (np. w przypadku USA obrona demokracji lub ochrona amerykańskiego stylu życia :P) wyróżnia się: politykę ogóln...

Pracownia na rzecz wszystkich istot - omówienie - Ekologia

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

PRACOWNIA NA RZECZ WSZYTSKICH ISTOT Głęboka ekologia jest zupełnie innym spojrzeniem na problemy ochrony przyrody. Wyrasta ona z filozofującego podejścia w analizie problemów ekologicznych opiera się na teorii bytu, teorii wartości i etyce. Takie podejście do spraw właściwej oceny zaistniałego prob...

Produkcja kontraktowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2513

Produkcja kontraktowa Istota produkcji kontraktowej za granicą polega na tym, że przedsiębiorstwo, z uwagi na niższe koszty, zawiera umowę z lokalną firmą na wykonanie towaru (ewentualnie również serwis), zgodnie z przedłożoną przez nie specyfikacją, zachowując w swojej gestii, sprzedaż, ceny, dyst...

Program infrastruktura i środowisko - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO • Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stany środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsa...

Programy działań na rzecz ochrony środowiska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 329

Programy działań na rzecz ochrony środowiska 1973-1977 1978-1982 - wtedy podczas konferencji kopenhaskiej postanowiono wprowadzić takie programy (usuwanie zanieczyszczeń np. budowanie oczyszczalni ścieków - tzw. działania końca rury...

Protokół z Kioto - dane ogólne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Protokół z Kioto - dane ogólne Ratyfikowały go 174 państwa Strony protokołu zobowiązują się do ograniczenia lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w celu zredukowania całkowitych emisji tych gazów o przynajmniej 5% poniżej poziomu 1990...

Międzynarodowa ochrona środowiska - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 315
Wyświetleń: 994

1. Czego dotyczy konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego? Obejmuje ochroną najcenniejsze zabytki kulturalne i przyrodnicze, mające wartość dla dorobku kulturalnego i nauki o randze światowej Stare Miasto w Krakowie Kopalnia Soli w Wieliczce Obóz koncentracyjn...

Raport Sekretarza Generalnego ONZ - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Raport Sekretarza Generalnego ONZ na temat 10 lat wdrażania AGENDY 21 (2000 rok) maleje powierzchnia naturalnych terenów leśnych. W latach 90. średnia powierzchnia wycinanych lasów wynosiła 14,6 mln rocznie około połowa drewna pozyskiwanego na świcie służy jako