Konwencja o różnorodności biologicznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja o różnorodności biologicznej - omówienie - strona 1 Konwencja o różnorodności biologicznej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Konwencja o różnorodności biologicznej
Konwencja z Rio przyjęta 3.03.1992 w Rio de Janeiro, ratyfikowana przez Polskę w 1995 depozytariusz - Sekretarz Generalny ONZ
Liczba stron - 175
Cele konwencji z Rio:
Ochrona różnorodności biologicznej na 3 poziomach:
genetycznym
gatunkowym
ekosystemalnym (krajobrazy, zbiorowiska)
Rozsądne ich użytkowanie
Sprawiedliwy podział korzyści
Konwencja uznaje:
suwerenne prawa państw do własnych zasobów różnorodności przy jednoczesnej odpowiedzialności za ich ochronę
ochronę bioróżnorodności jako wspólną sprawę całej ludzkości
nakłada moralny obowiązek na kraje bogate, korzystające z zasobów krajów biednych podziału zysków i finansowaniu w tych krajach ochrony bioróżnorodności - Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska (GEF)
Przykład na zniszczenie przez człowieka całego ekosystemu: Jezioro Aralskie.
Przykład zniszczenia całego gatunku: tur - na ziemiach polskich.
Realizacja Konwencji z Rio:
Identyfikacja i monitoring przyrodniczy obszarów o bardzo wysokiej różnorodności biologicznej - np. lasy równikowe czy rafy koralowe, obszary o dużej liczbie gatunków rzadkich i zagrożeń wyginięciem - np. obszary górskie
teoria Meyersa - 3 puszcze tropikalne i 25 gorących punktów (obszary z dużą liczbą endemicznych roślin, w których wyginęło co najmniej 70% naturalnej roślinności) - daje schronienie dla większości światowych gatunków roślin i zwierząt. Ochrona tych miejsc to najtańszy sposób ocalenia największej liczby gatunków. (mapka)
Ochrona in-situ czyli w miejscu naturalnego występowania danego elementu. W tym celu tworzy się obszary chronione.
Najbardziej idealna - realizowana jest w miejscu występowania m.in. poprzez parki narodowe
W Polsce: 23 PN, powierzchnia 317 300,9 ha, 1,006% powierzchni kraju - dąży się do tego, by zajmowały ok. 2%
Ochrona ex-situ, polegająca na zachowywaniu elementów różnorodności biologicznej poza miejscem występowania ich naturalnego występowania, m.in. bankach genów, ogrodach zoologicznych i botanicznych
Ogrody zoologiczne są środkami badawczymi, zwierzęta nigdy nie pochodzą z wolnych siedlisk (zawsze z niewoli, chyba że okaleczone lub ranne - to wtedy z wolnych siedlisk)
Ochrona tradycyjnych sposobów wykorzystania zasobów naturalnych, korzystnych dla bioróżnorodności oraz tradycyjną ludową wiedzę sprzyjającą ochronie
Oczywiście można odtwarzać gatunki takie jak mamuty czy dinozaury (do dla współczesnej genetyki żaden problem - tylko najpierw trzeba pomyśleć o sied
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz