Uniwersytet Łódzki - strona 246

Wpływ promieniowania UV na SIS - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA SIS Komórkami szczególnie wrażliwymi na oddziaływanie UVB /280-320 nm/ są komórki Langerhansa. Wpływ UV na KL polega na supresji tych komórek. • ↓ ekspresji ATPazy. antygenów HLA-DR, • pojawienie się swoistych antygenowo Treg. • wzrost stężenia TNF jako mediatora immu...

Wprowadzenie do zagadnień z immunologii - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ Z IMMUNOLOGII Krążenie limfocytów: - Limfocyty stale krążą między krwią i narządami limfatycznymi - 80% limfocytów dostaje się do węzłów chłonnych przez wysp...

Wykład - żywność a lek

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

ŻYWNOŚĆ A LEK Ryzyko interankcji: 2 zażywane leki -prawdopodobne 3 zażywane leki -zachodzi często 4 i więcej- nieuniknione Czynniki modyfikujące interakcje lekowe: szybkośc metabolizmu (determinowana genetycznie) wiek (noworodki, niemowlęta, dzieci do 3 roku życia, okres dojrzewania rasa (ra...

Wykład - Badania sposobu żywienia i stanu odżywiania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Badania sposobu żywienia i stanu odżywiania Zasadniczym celem tych badań jest stwierdzenie : 1. Czy istnieją wady żywienia w danej populacji jako całości czy też w poszczególnych jej grupach i na czym te wady polegają ? 2. Jakie są następstwa zdrowotne, względnie jakimi następstwami może grozić dan...

Wykład - Chemiczne zanieczyszczenia powietrza

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Chemiczne zanieczyszczenia powietrza Źródła: procesy spalani paliw stałych, ciekłych i gazowych środki transportu zaopatrzone w silniki spalinowe składowiska materiałów budowlanych i odpadów powierzchnie dróg i ulic Zanieczyszczenia gazo...

Wykład - Chemiczne zanieczyszczenia wody

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Chemiczne zanieczyszczenia wody Źródła: Ścieki odprowadzane ze źródeł komunalnych Spływy obszarowe z terenów zurbanizowanych nie posiadających systemów kanalizacyjnych, z obszarów rolnych i leśnych Zanieczyszczenia z zakładów przemysłowych i komunikacyjnych Obecność w wodzie pitnej zanieczyszcze...

Choroby wywołane żywieniem - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
 • Choroby OUN
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

Choroby, które mogą być wywoływane przez złe żywienie Cukrzyca: Typ I -brak lub niedobór insuliny, ludzie szczupli, insulinozależna Typ II -insulinoopornośc, najpierw hiperinsulinizm, potem brak insuliny, dużo osób otyłych, insulinoniezależna. Jednostka chlebowa- 10g węglowodanów zawarte w kromc...

Wykład - Czynniki środowiskowe kształtujące stan zdrowia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2247

Czynniki środowiskowe kształtujące stan zdrowia A. MAKROŚRODOWISKO 1. Czynniki materialne : warunki klimatyczne, naturalne i spowodowane działalnością człowieka czynniki fizyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza, wody, gleby i żywności, czynniki biologiczne. 2. Środowisko społeczne : cec...

Wykład - Czynniki ryzyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

CZYNNIKI RYZYKA NIEDOŻYWIENIA KOBIET: ubóstwo niski poziom wykształcenia palenie papierosów restrykcyjna dieta choroby przewlekłe wegetarianizm ciąża w bardzo młodym wieku ciąża wielopłodowa wieloródka potencjalni rodzice: mała masa ciała, deficyt białka, witamin, zakażenia (spadek odporno...