Uniwersytet Łódzki - strona 247

Wykład - Główne apskety brane pod uwagę przy optymalnym kształtowaniu ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

GŁÓWNE ASPEKTY BRANE POD UWAGĘ PRZY OPTYMALNYM KSZTAŁTOWANIU WARUNKÓW PRACY * MIEJSCE PRACY - przestrzeń robocza - środki potrzebne do obsługi i siły działania - narzędzia pracy, maszyny - widoczność i oświetlenie - słyszalność i odbiór informacji - udział innych narządów zmysłu * PROCES PRAC...

Wykład - Hałas

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Hałas Drgania akustyczne słyszalne są w zakresie częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Dźwięk to drganie zdolne do wytworzenia wrażenia słuchowego u człowieka o normalnym słuchu. Hałas to każdy dźwięk szkodliwy, nieprzyjemny lub zbędny. Źródła hałasu: arterie komunikacji drogowej linie komunikacj...

Wykład - Higiena wieku rozwojowego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

Higiena wieku rozwojowego Co to jest czynna opieka lekarska ? - systematyczna, planowa, celowa, aktywna opieka Obejmuje następujące grupy osób : * osoby w wieku podeszłym * dzieci i młodzież * opieka nad kobietami ciężarnymi i kobietami karmiącymi * osoby narażone na niekorzystne czynniki pracy...

Wykład - Jakość zdrowotna żywności

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Jakośc zdrowotna żywności ogół cech, przy pomocy których charakteryzuje się żywnośc pod względem zawartości odżywczej, jakości organoleptycznej, bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta. Bezpieczeństwo żywności- ogół warunków, które muszą być spełnione i działań , które muszą być podjęte na wszystkic...

Wykład - Mechanizm profilaktycznego działania fluorków

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

MECHANIZM PROFILAKTYCZNEGO DZIAŁANIA FLUORKÓW Jony fluoru wchodzą w reakcję z hydroksyapatytami szkliwa, w wyniku tej reakcji powstają fluoroapatyty. F ( Ca3 (PO4)2)3 : Ca(OH)2 + 2F- = (Ca3 (PO4)2)3 x C + 2OH - F Fluoroapatyty cechuja się wysoką krystalicznością i małą rozpuszczalnością w kwas...

Wykład - Objawy niedoborów witamin w układzie stomatognatycznym

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

OBJAWY NIEDOBORÓW WITAMIN W UKŁADZIE STOMATOGNATYCZNYM OBJAWY NATURALNE ŹRÓDŁA WITAMINA C * wylewy krwawe i wybroczyny na skórze warzywa, owoce, dzika róża, i śluzówce czarna porzeczka, cytrusy * krwotoczno - martwicze zapalenia dziąseł * za...

Wykład - Ocena sposobu żywienia i wyżywienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1449

Ocena sposobu żywienia i wyżywienia Normy żywienia: oznaczają ilośc energii oraz niezbędnych składników odżywczych wyrażonych w przeliczeniu na 1 osobę i 1 dzień, uwzględniając specyficzne dla wyróżnionych grup różnice w zapotrzebowaniu organizmu, zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego, akty...

Wykład - Odpady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Odpady Gospodarka odpadami obejmuje : Zbiórkę, transport, odzysk, unieszkodliwianie Nadzór nad tymi działaniami to punkt wyjścia do opracowywania planów i strategii gospodarowania odpadami, pozwala na: kontrolę zagrożeń stwarzanych przez odpady ...

Wykład - Pozamedyczne uwarunkowanie stanu zdrowia jamy ustnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

Pozamedyczne Uwarunkowanie Stanu Zdrowia Jamy Ustnej Stan zdrowia jamy ustnej jako fragment kondycji zdrowotnej człowieka w niewielkim stopniu zależy od uwarunkowań osobniczych i medycznych. Stan zdrowia - uwarunkowania osobnicze 15%, uwarunkowania środowiskowe 35% (społeczne, polityczne, ekonomicz...

Wykład - Priorytetowe trucizny środowiskowe w Polsce

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1064

LISTA PRIORYTETOWYCH TRUCIZN ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE 1. Pył zawieszony 2. Tlenek węgla 3. Dwutlenek siarki 4. Tlenki azotu 5. Nawozy azotowe 6. Ołów 7. Kadm 8. Fluor 9. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 10. Benzen Przy sekcji i kwantyfikacji trucizn środowiskowych wzięto pod uwagę...