Uniwersytet Łódzki - strona 240

Zasada słuszności a orzekanie ex aequo et bono - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2044

Zasada słuszności a orzekanie ex aequo et bono Art. 38 § 2 Statutu MTS stanowi: Postanowienie niniejsze nie stanowi przeszkody, aby Trybunał mógł orzekać ex aequo et bono, o ile strony na to zgadzają się. Postanowienie § 2 mocuje więc Trybunał ...

Zasady jurysdykcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Łączniki jurysdykcyjne uznane przez prawo międzynarodowe ujęte są w formę zasad, które stanowią podstawę określania zakresu kompetencji ustawodawczej danego państwa. A) Zasada jurysdykcji terytorialnej, B) Zasada jurysdykcji personalnej, C) Zasada jurysdykcji ochronnej. Zasada jurysdykcji tery...

Zasady ogólne prawa uznawane przez narody cywilizowane - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2205

ZASADY OGÓLNE PRAWA UZNANE PRZEZ NARODY CYWILIZOWANE Art. 38 (c) wymienia jako źródło prawa międzynarodowego "ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane" Skąd to określenie? Art. 38 powtórzony ze Statut...

Zwyczaj międzynarodowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

ZWYCZAJ MIĘDZYNARODOWY Zwyczaj międzynarodowy jest prawem niepisanym. Oznacza to, że nie ma np. żadnego oficjalnego publikatora norm zwyczajowych, który można by porównać do „Dziennika Ustaw”, czy „Monitora Polskiego”. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, zwyczaj jest to praktyka, której t...

Identyfikowanie bakterii na podstawie ich cech biochemicznych i antyge...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

Identyfikowanie bakterii na podstawie ich cech biochemicznych i antygenowych Identyfikacja bakterii - ustalenie rodzaju, gatunku, odmiany lub typu w obrębie wyizolowanego drobnoustroju. Metody identyfikacji: Ocena właściwości biochemicznych Metody immunologiczne Metody molekularne Ocena właści...

Mechanizmy oporności - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1505

Mechanizmy oporności Oporność - stan, w którym antybiotyk nie działa przeciwdrobnoustrojowo (nie zabija ani nie hamuje namnażania). Taki szczep bakteryjny jest oporny na dany antybiotyk. Leczenie takim antybiotykiem jest nieskuteczne. Naturalna (pierwotna) - uwarunkowana genetycznie niewrażliwość ...

Ocena aktywności przeciwbakteryjnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

Ocena aktywności przeciwbakteryjnej Antybiogram Wynik badania wrażliwości danego drobnoustroju na działanie antybiotyków. Metody oznaczania lekowrażliowści drobnoustrojów Jakościowa Dyfuzyjno-krążkowa Ilościowa Seryjnych rozcieńczeń E-test Półilościowa 1. Metoda dyfuzyjno-krążkowa Oparta je...

Antygeny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519

Komórki prezentujące antygen: - w odróżnieniu od innych, komórki TH tylko rozpoznają antygen, który w prawidłowo przebiegającej reakcji jest jej prezentowany w kontekście cząstek MCH przez inne komórki - to są właśnie APC - APC obejmują monocyty/makrofagi,

Chemokiny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204

Chemokiny - cytokiny o małej masie cząsteczkowej (8-12 kD) - działanie chemotaktyczne wobec leukocytów - uczestniczą w reakcjach zapalnych i odporności przeciwzakaźnej - aktywatory i stymulatory proliferacji i różnicowania leukocytów - regulu...

Choroby autoimmunizacjyjne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Choroby autoimmunizacjyjne - kluczowe aspekty: - konieczne jest rozpoznanie autoantygenu przez limfocyty - zniszczenei tkanek a nie tylko obecność komórek immunologicznie czynnych świadczy o autoimmunizacji. - w CA są zaangażowane autoreaktywne limfocyty T - indukcja CA prawie zawsze jest zależn...