Mechanizmy oporności - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy oporności - wykład - strona 1 Mechanizmy oporności - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Mechanizmy oporności
Oporność - stan, w którym antybiotyk nie działa przeciwdrobnoustrojowo (nie zabija ani nie hamuje namnażania). Taki szczep bakteryjny jest oporny na dany antybiotyk. Leczenie takim antybiotykiem jest nieskuteczne.
Naturalna (pierwotna) - uwarunkowana genetycznie niewrażliwość pewnych gatunków, rodzajów lub grup bakterii na dany antybiotyk. Jest to cecha stała bakterii, która była obecna jeszcze przed odkryciem i zastosowaniem antybiotyków. Nabyta - pojawienie się nierważliwości na dany antybiotyk bakterii uprzednio wrażliwej. Pojawia się w wyniku mutacji lub przeniesienia genów oporności z jednej komórki bakteryjnej do drugiej. Materiał genetyczny zawierający geny oporności może być przenoszony pomiędzy komórkami drobnoustrojów odległych systematycznie.
Oporność krzyżowa - rozwój oporności na jeden antybiotyk pociąga za sobą oporność na antybiotyki tej samej grupy
Oporność na antybiotyki - sposoby nabywania oporności
Mutacja - pierwotne zjawisko prowadzące do powstania oporności.
Mutacje spontaniczne - zachodzą samorzutnie, niezależnie od obecności antybiotyku w środowisku. Są to błędy podczas replikacji DNA. Mutacje indukowane - pojawiają się po zadziałaniu mutagenów - w warunkach naturalnych zachodzi niezwykle rzadko.
Selekcja - utrwalenie mutacji. Komórki, które uległy mutacji prowadzącej do powstania oporności na antybiotyk obecny w środowisku, przeżywają w obecności tego antybiotyku i stają się początkiem populacji opornej .
Lokalizacja genów oporności
Chromosomy - oporność chromosomalna
Plazmidy - oporność plazmidowa
Transpozony
Integrony
Sposoby przenoszenia oporności
Pionowe (wertykalne) - z komórki macierzystej do komórki potomnej
Poziome (horyzontalne) - przenoszenie z jednej komórki bakteryjnej do innej (również innych gatunków) genów oporności zlokalizowanych na, na drodze:
- koniugacji - wymiana materiału genetycznego pomiędzy komórką męską a żeńską (tego samego gatunku)
- transdukcji - przenoszenie materiału genetycznego pomiędzy komórkami bakterii (tego samego gatunku, a nawet szczepu) za pośrednictwem bakteriofagów. - transformacji - bezpośrednie pobieranie materiału genetycznego ze środowiska. Materiał genetyczny w pobierany dostaje się do środowiska na skutek śmierci komórki lub jej rozpadu. W ten sposób mogą być pobierane geny oporności od innych gatunków drobnoustrojów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz