Rekombinacja materiału genetycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rekombinacja materiału genetycznego - strona 1 Rekombinacja materiału genetycznego - strona 2

Fragment notatki:


ZMIENNOŚĆ CECH - REKOMBINACJA MATERIAŁU GENETYCZNEGO Mutacja to każda zmiana w sekwencji nukleotydów DNA, szczególnie gdy powoduje pojawienie się nowej cechy. Mutacje występują spontanicznie lub są indukowane mutagenami. Od momentu zajścia mutacji do chwili ujawnienia w fenotypie upływa okres fenotypowego ujawnienia (ekspresji) mutacji. Mutageneza - procesy w czasie mutacji, które ją powodują. Mutant - osobnik zmutowany. Mogą powodować śmierć lub być zjawiskiem odwracalnym (mutanty rewertują do postaci wyjściowej - rewersja mutacji). Mutanty klasyfikowane są wg różnych czynników, np. żywnościowe, oporne na leki, zdolne do produkcji antybiotyków, z wadami w syntezie otoczek.
Mutacje spontaniczne zachodzą ciągle i dotyczą wszystkich genów (różnokierunkowe). Częstość 1/10 4 -10 11 osobników. Mogą występować samoistnie, a ich pojawienie się nie zależy od wpływów środowiskowych. Mutageny zwiększają częstotliwość mutacji nawet kilka tys. razy. Występowanie i częstotliwość takiej mutacji zależy od natury i dawki mutagenu oraz szczepu bakterii. Indukują mutacje różnokierunkowo → mutują różne geny.
Liczne mutacje mogą być letalne lub rakotwórcze. 85% substancji rakotwórczych ma aktywność mutagenną. 10% związków u których udało się wykazać rakotwórczość jest mutagenami. Związek mutagenny dla drobnoustroju może być rakotwórczy.
Mutageny fizyczne: promieniowanie UV, X, γ, podwyższona temperatura, niskie pH.
Mutageny chemiczne: 5-bromouracyl, hydroksyloamina, dwuaminopuryna, kwas azotawy, barwniki akrydynowe, związki alkilujące (iperyt azotowy, siarkowy, siarczan dwuetylu), pewne leki i czynniki dezynfekujące, antybiotyki (chloramfenikol); kofeina i teobromina mogą w określonych sytuacjach przyczyniać się do utrwalania mutacji.
Zmienność cech w wyniku pobrania egzogennego materiału genetycznego (transformacja, transdukcja, koniugacja). Przekazywane są wszystkie typy genów. Zachodzą w naturze, ale też w warunkach laboratoryjnych. Mogą zachodzić między różnymi gatunkami, a nawet rodzajami. TRANSFORMACJA dziedziczna zmiana właściwości bakterii poprzez pobranie z zewnątrz, z pominięciem zjawisk płciowych, aktywnej genetycznie cząsteczki DNA tworzącej nową cechę. Po wniknięciu następuje połączenie z chromosomem biorcy i występuje u potomstwa transformowanej komórki i samodzielnie się odtwarza. Tylko u komórek w stanie kompetencji (tylko one mogą pobrać cząsteczkę transformującego DNA). Występuje tylko w określonym środowisku i jest determinowana genetycznie. TRANSDUKCJA zjawisko w którym geny dawcy są przekazywane biorcy za pośrednictwem bakteriofagów (wirusy bakteryjne). Uczestniczy w tym profag (nie powoduje lizy biorcy) powodujący lizogenię. Do transdukcji cechy dochodzi w trakcie namnażania bakteriofagu w komórce gospodarza. Zamiast DNA bakteriofaga znajduje się fragment genów bakterii. Staje się transdukcyjny i atakuje komórkę biorcy. Gen wnika do wnętrza i zaczyna być czynny. Obdarza biorcę nową cechą.

(…)

… saprofit;
drobnoustroje żyjące na powłokach zewnętrznych (skóra, błony śluzowe), mogą przetrwać jakiś czas poza organizmem; np. gronkowce, paciorkowce;
drobnoustroje ze znacznym stopniem pasożytnictwa, szybko umierają poza organizmem; np. Brucella, Salmonella; gł. w układzie pokarmowym i oddechowym;
pasożyty bezwzględne, namnażaja się wyłącznie w ustroju gospodarza; np. krętki, riketsje, wirusy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz