Ocena aktywności przeciwbakteryjnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena aktywności przeciwbakteryjnej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ocena aktywności przeciwbakteryjnej Antybiogram Wynik badania wrażliwości danego drobnoustroju na działanie antybiotyków.
Metody oznaczania lekowrażliowści drobnoustrojów
Jakościowa
Dyfuzyjno-krążkowa
Ilościowa
Seryjnych rozcieńczeń
E-test
Półilościowa
1. Metoda dyfuzyjno-krążkowa
Oparta jest na dyfuzji antybiotyku zawartego w krążku do podłoża. Antybiotyk dyfunduje promieniście, tworząc gradient stężeń. Największa jego koncentracja występuje przy brzegach krążka i spada wraz z odległością od krążka. Wielkość strefy zahamowania wzrostu bakterii jest wprost proporcjonalna do stopnia wrażliwości bakterii na antybiotyk - im większa jest strefa zahamowania, tym bakteria jest bardziej wrażliwa. W zależności od wielkości strefy, bakterie określa się, jako: wrażliwe, średnio wrażliwe lub oporne na podstawie przyjętych standardów (rekomendacje). Wrażliwy „S” - wrażliwość drobnoustroju na standardowe dawki leku, wysokie prawdopodobieństwo sukcesu klinicznego Średnio wrażliwy „I”- szczepy w zakresie MIC pomiędzy wrażliwym a opornym, sukces terapeutyczny niepewny, może być osiągnięty, gdy lek jest zagęszczany (np. w drogach moczowych) lub może być stosowany w większej dawce (np. przy niskiej toksyczności) Oporny „R”- wysokie prawdopodobieństwo niepowodzenia terapeutycznego, niezależnie od dawki leku i lokalizacji infekcji 2. Metoda seryjnych rozcieńczeń
pozwalają na określenie minimalnego stężenia antybiotyku (MIC - minimum inhibitory concetration) hamującego wzrost bakterii. Seryjne rozcieńczenia antybiotyku przygotowuje się w podłożu płynnym lub podłożu agarowym, do których następnie dodaje się odpowiednie inoculum i inkubuje. Metody pracochłonne, wykorzystywane głównie w badaniach naukowych.
3. E-test
łączy dyfuzję antybiotyku w agarze i ilościowe określenie stężenia hamującego - MIC. Wykorzystuje się paski nasycone antybiotykiem w gradiencie stężeń. MBC (minimal bacteriocidal activity) - najmniejsze stężenie bakteribójcze
MIC (minimal inhibitory concentration) - najmniejsze stężenie hamujące ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz