Uniwersytet Łódzki - strona 202

Język angielski wykład - słówka na literę "U"

 • Uniwersytet Łódzki
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

U ultra vires - beyond powers - to act in a way which exceeds your legal powers unanimous - used to describe a decision where all concerned were in agreement, for example on a vote unconditional - not limited by, or depending upon, any terms or conditions - bezwarunkowy to be under warranty - a w...

Język angielski wykład - słówka na literę "V"

 • Uniwersytet Łódzki
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

VXYZ V vacant - not occupied, empty vague - not clear enough - rozmyty, niewyraźny valid - legally correct and acceptable - ważny, np. passport valuation - an estimate of how much sth is worth value added tax - a sales tax which is collected at each stage of production vary - to change sth vende...

Język angielski wykład - słówka na literę "W"

 • Uniwersytet Łódzki
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

W waive - to state officially that a right, rule etc can be ignored because it is not important at the time - uchylić waiver - a document in which you risign from your rights of buying the shares at the first place - zrzeczenie się, odstąpienie wage - money you earn that is paid according to the n...

Język angielski wykład - collocations

 • Uniwersytet Łódzki
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Collocations to have previous experience to apply for a job to generate new business to join a department to forward a C.V. to someone highly confidential to comply with a statute or the law to keep up-to0date with the law to be entitled to leave/holiday to incur a cost or expanse to adve...

Wykład - Informal - formal

 • Uniwersytet Łódzki
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Informal Formal I have been told - I have been instructed/consulted in respect of your argument with - in respect of your dispute I am going to court specialist from our office - I'm the litigator specialist the 4 weeks of warning time that you were supposed to - the 4 weeks notice period an ag...

Język angielski wykład - Prepositions

 • Uniwersytet Łódzki
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Prepositions an attorney at law to work on sth to send a cheque for subject to sth - zależnie od czegoś in damages start proceeding against a small claim is a claim to/for a maximum of $5000 to be in dispute could I take a look at your contract to be known as sth to qualify as sth to go into...

Nieważność traktatów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

Podstawa Skutek Przesłanki Naruszenie prawa wewnętrznego Nieważność traktatu Z zasady strona nie może się powoływać na postanowienia swojego prawa wewnętrznego, wyjątek: oczywiste pogwałcenie przepisów prawa wewnętrznego o zasadniczym znaczeniu dotyczących kompetencji do zawierania umów międzyna...

Sądy międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Sąd międzynarodowy Podstawa utworzenia Siedziba Strony Jurysdykcja Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Statut MTS z 1945 r. stanowiący załącznik do Karty Narodów Zjednoczonych (1945) Haga Tylko państwa (wyroki) Opinie doradcze na wniosek: Rady Bezpieczeństwa Zgromadzenia Ogólnego Upow....

Test z rozwiązaniami - socjologia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 763

1.Górnicy to : a. klasa społeczna b. warstwa społ. c. grupa społ. Komentarz: Warstwa społeczna - pojęcie warstwy społecznej wprowadził Max Weber. Pojęcie można rozumieć na trzy sposoby: 1. Część klasy, czyli grupa wewnątrzklasowa, np. mała i wielka burżuazja 2. kategoria społeczno-zawodowa, któ...

Filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623

WYKŁAD 1 18.02.2008 Europejska Wspólnota Węgla i Stali - traktat podpisany 18 kwietnia 1951, wszedł w życie w lipcu 1952 r.). Wspólnota została powołana w Traktacie Paryskim, podpisanym przez 6 państw: Belgia Francja H...