Uniwersytet Łódzki - strona 148

Zasady techniki legislacyjnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 665

Zasady techniki legislacyjnej - dyrektywy wskazujące, jak poprawnie redagować akty normatywne. Dyrektywy: 1. systematyki wewnętrznej aktu normatywnego (budowa tekstu prawnego, kolejność przepisów, sposób ich redagowania, notacji itp.), 2. systematyki zewnętrznej aktu normatywnego (relacje do inny...

Św. Augustyn - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

ŚW. AUGUSTYN (354 - 430 r.) Nowy początek w dziejach filozofii Zachodnia filozofia, nie zrywająca ze starożytną, ale też nie podporządkowująca się jej Życiorys: Matka - św. Teresa, ojciec - poganin był nauczycielem retoryki pierwotnie niechętny chrześcijaństwu, zwrócił się w kierunku manicheiz...

Św. Tomasz - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

ŚW. TOMASZ Z AKWINU (ok.1225-1274) Utworzenie chrześcijańskiego arystoteleizmu ⇒ przewrót w chrześcijańskiej filozofii Od jego imienia system ten zwie się tomizmem Życiorys: pochodził z rodu hrabiów Akwinu był Dominikaninem papież Urban IV zlecił mu interpretację krytyczną dzieł Arystotelesa N...

Heraklit - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Heraklit 544 - 484r.p.n.e U Heraklita (ciemnego filozofa) wybór nie był przypadkowy. Ogień ma osobliwy sposób ujawniania się (tylko poprzez zniszczenie, spopielenie), nie ukazuje się wprost, jest czynnikiem zmiany obserwowalnej. Ogień jest podstawową zasadą rzeczywistości, to ta rzeczywistość ma cha...

Parmenides z Elei - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Parmenidesa z Elei 540 - 470 r.p.n.e Zupełnie inaczej rozumiał byt inaczej interpretował, co to znaczy, że coś jest. Rozpatrywanie sytuacji człowieka, który jest w takim świecie, w jaki on Sprzeciwiając się rozumowaniu Heraklita twierdzi, że to, co jest nie może przestać być, nie może się stać, jed...

Platon - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 658

Platon Platon 427 - 347r.p.n.e., uczeń Sokratesa. Zaczerpnął od niego zróżnicowanie tego, co niezmienne i zmienne. Wyraził to w teorii idei. Idee - to pewna rzeczywistość, którą możemy poznać jedynie przez pojęcia, nie przez zmysły. Są niezmienne, ogólne, wieczne, doskonałe. Idee są wzorcami rzecz...

Sofiści - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Sofiści: Uczeń Parmenidesa Zenon z Elei 490 - 430r.p.n.e polityk, geometra, dialektom. Twórca paradoksów, w których stara się wykazać, że byt jest złudzeniem. Ruch, który widzimy w rzeczywis...

Sokrates - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Sokrates Sokrates, poprzednik, nauczyciel Platona. Z etyki i koncepcji cnoty Sokratesa Platon uczynił ogólną teorię rzeczywistości. Sokrates nie pozostawił po sobie żadnych dzieł, dialogi Platona zachowały się w całości. Sokrates 469 - 399r.p.n.e., postać malownicza, popularny w Atenach. Wg niekt...

Spinoza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

Spinoza (1632 - 1677) Jego system miał charakter monistyczny, przezwyciężał przeciwstawienie ducha i materii Nie sprowadzał jednak materii do ducha ani ducha do materii. Jego filozofia była jednym z nawrotów średniowiecza w XVIIw. Poprzednicy 2 główne źródła: odwieczna panteistyczna metafizyka (...

Starożytna filozofia grecka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Starożytna filozofia grecka Problematyka okresu starożytnej filozofii greckiej: Heraklit i Parmenides - głosili tezy wzajemnie się wykluczające, polemika. Filozofia Parmenidesa miała być rem...