Uniwersytet Łódzki - strona 147

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Stosowanie prawa Władcza działalność organów państwa polegająca na wydawaniu decyzji indywidualno-konkretnych na podstawie norm prawnych. Przestrzeganie prawa to stosowanie się do niego. Typy stosowania prawa: 1. sądowy, 2. administracyjny, 3. quasi-sądowy. 4. quasi-administracyjny. 1. Organ...

Stosunek prawny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Stosunek prawny Stosunek społecznym, uregulowany przez normy prawne: - świadomy (np. umowa), - nieświadomy (tetyczny, np. wykroczenie ruchu drogowego). Stosunki społeczne: - dwustronne, - wielostronne. Elementy stosunku: - fakty prawne, - podmioty stosunku prawnego, - przedmiot stosunku pr...

System prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

System prawa - system-typ - zespół cech charakterystycznych dla porządków prawnych określonego rodzaju (civil law, common law, prawo socjalistyczne, prawo kapitalistyczne), - system konkret...

Systemy prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

SYSTEM REPRESYJNY opiera się na zakazach i sankcjach. SYSTEM PROMOCYJNY opiera się na nakazach i gratyfikacjach. System prawo kapitalistycznego System prawa socjalistycznego własność prywatna i gospodarka wolnorynkowa jako podstawy ustroju ekonomicznego podstawą ustroju ekonomicznego jest własno...

Tekst prawny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Tekst prawny - dokument, w którym zawarte są normy prawne. Części: - nieartykułowana (tytuł, określenie podstawy prawnej, preambuła), - artykułowana - przepisy prawne. Tytuł - element identyfikacyjny aktu prawnego. - określenie rodzaju aktu prawnego, - data wydania, - przedmiot regulacji, - ...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Tworzenie prawa Akty tworzenia prawa - normy generalno-abstrakcyjne. Akty stosowania prawa - normy indywidualno-konkretne. Akt tworzenia prawa - władcze działanie organu władzy państwowej, zmierzające do ustanowienia nowych norm o charakterze generalno-abstrakcyjnym. Formy prawa: a) stanowione ...

Ustawodawca - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

USTAWODAWCA to każdy twórca prawa. AKT PRAWNY to oświadczenie woli organu państwa przybierające postać przepisu, zawierającego normę abstrakcyjną ( akt normatywny ) lub innego aktu mającego na celu wywołanie skutków prawnych ( orzeczenie sądowe, decyzja administracyjna, czynność prawna ) w zakresie...

Wnioskowanie prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 2345
Wyświetleń: 3745

WNIOSKOWANIA PRAWNICZELOGICZNE - są najbardziej pewne, opierają się bowiem na relacjach wynikających z logiki formalnej. W myśl wnioskowania logicznego norma N1 wynika z normy N, wtedy w zależności od rodzaju normy, norma N1 jest jednocześnie spełnieniem normy N, bądź no...

Wykładnia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Wykładnia prawa Rozumienie pragmatyczne: zespół czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisu prawnego. Rozumienie apragmatyczne: rezultat tego procesu. Drugie rozumienie: Clara non sunt iterpretanda - Jasne nie wymaga interpretacji. O wykładni mówimy, gdy przepisy są nieja...

Wstęp do prawoznawstwa - zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 721

Wstęp do prawoznawstwa - studia dzienne, rok akad. 2008/09 1. Błędy w postawie poznawczej wobec prawa a/ utożsamianie przepisów prawa (tekstów prawa) z prawem b/ utożsamianie prawa z przymusem c/ utożsamianie państwa i społeczeństwa i jednostki 2. Kultura prawna a/kultury prawne w komparatystyc...