Uniwersytet Łódzki - strona 111

Fotosynteza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1876

FOTOSYNTEZA Definicja Fotosynteza jest procesem, w którym organizmy zawierające aparat fotosyntetyczny (rośliny wyższe, glony, bakterie fotosyntetyzujące) w serii reakcji uzależnionych od światła syntetyzują związki organiczne z atmosferycznego CO2. Wykorzystują przy tym energię światła słoneczneg...

Genetyczna transformacja chloroplastów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1456

GENETYCZNA TRANSFORMACJA CHLOROPLASTÓW Plastydy- organelle typowe dla kom roś. Pozostałości po wolnożyjących cyjanobakteriach W czasie ewolucji utraciły większość swoich genów. Współczesne plastomy (genomy plastydów) zawierają 60-200 ORF (otwartych

Geny reporterowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

GENY REPORTEROWE Jeśli chcemy dokonać transformacji pożądanym transgenem musimy posiadac metody weryfikacji udanej transformacji i/lub selekcji transformowanych komórek. Cel ten osiągamy tworząc konstrukty zawierające oprócz pożądanego transgenu geny reporterowe (pozwalają wizualnie odróżnić tka...

GMO - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

GMO W komórce roślinnej jest ok. 35 000 genów. Promieniowanie rentgenowskie i UV działa jak strzelba, powodują liczne losowe zmiany. W inżynierii genetycznej- hodowla przez krzyżowanie. Obawy przed GMO: GMO - zagrożenie dla biosfery; brak...

Inne geny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

INNE GENY Geny Prokaryota -połowa genów niezbędna do życia u drożdży, reszta bierze udział w jakiś specyficznych sytuacjach (na podstawie techniki „gene knockout”) - architektura genu :miejsce wiązania CAP, promotor, operator, represor, START, gen, STOP, terminator - policistronowe geny, - geny w...

Transformacja A. Tumefaciens - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

TRANSFORMACJA A. TUMEFACIENS Transformacja polega na wprowadzeniu jednego lub kilku genów celem uzyskania pożądanych cech. Głównie transformuje się rośliny uprawne aby zwiększyć wydajność plonów, zwiększyć odporność roślin na herbicydy, owady cz...

Transformacja roślin - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Transformacja roślin Transformacja genetyczna roślin In vitro. Propagacja przez pędy boczne. Roślina macierzysta: merystemu lub wierzchołki pędu: kultura merystemów kultura wierzchołków pędów, boczne odgałęzienia = pędy przybyszowe jeden lub w...

Wstęp do biotechnologii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 98
Wyświetleń: 679

Biotechnologia - wykorzystanie żywych organizmów lub ich części w celu otrzymania użytecznych produktów, przeprowadzania określonych procesów produkcyjnych lub wypełnianie pożytecznych funkcji. Przykłady: produkt - oporna na patogenny kukurydza, proces- rośliny tytoniu produkujące biodegradowalny pl...

Wykorzystanie roślin jako bioreaktory do produkcji rekombinowanych bia...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2373

WYKORZYSTANIE ROŚLIN JAKO BIOREAKTORY DO PRODUKCJI REKOMBINOWANYCH BIAŁEK Rekombinowane białka: Ciała inkluzyjne HSA Ciała inkluzyjne i kryształy białka Cry 2Aa2Bt Roślinne bioreaktory: Wykorzystanie ekspresji rekombinowanych białek w roślinach. In situ rekombinowane białka chronią roślin przed...

Zalety biotechnologii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

Zalety biotechnologii Wielokrotne krzyżowanie wsteczne - backrosses - nowa odmiana pomidora. Skrzyżowanie gatunku uprawnego ze spokrewnionym. Lycopersicon esculentum z Lycopersicon peruvianum. Fuzja protoplastów - nowe odmiany o fuzji form wyjściowych. Embryo Rescue - odzyskiwanie zarodków. Powstał...