Uniwersytet Łódzki - strona 110

Metody wywoływania mutacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Metody wywoływania mutacji Przygotowanie zawiesin do zabiegów mutacji: ● bakterie ● spory promieniowców i grzybów ● grzybnia ● protoplasty Fizyczne metody wywoływania mutacji: ➔ Promieniowanie UV (lampy UV emitujące światło o długości fa...

Mikrobiologiczne procesy przemysłowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Mikrobiologiczne procesy przemysłowe 1. Wytwarzanie produktów żywnościowych Przykłady: · przemysł mleczarski (napoje mleczne fermentowane, serowarstwo, produkcja masła) · przemysł owocowo-warzywny (produkcja kiszonek) · konserwowanie i obrób...

Produkcja aminokwasów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

Produkcja aminokwasów Źrodła: • ekstrakcja z naturalnych produktow roślinnych i zwierzęcych • hydroliza białek • synteza chemiczna • synteza mikrobiologiczna Wady i zalety poszczegolnych sposobow otrzymywania aminokwasow! HOOCCH2CH(NH2)COOH + CH3COCOOH HOOCH2COCOOH + CH3CH(NH2)COOH kw. gluta...

Produkcja biomasy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1064

Produkcja biomasy Zastosowanie: 1. Drożdże spożywcze. 2. Drożdże paszowe. 3. Produkcja drożdży jako źrodła argosterolu - prowitaminy D2 4. Namnażanie biomasy drobnoustrojow do produkcji szczepionek. 5. Produkcja biomasy rożnych drobnoustrojow...

Rodzaje metabolizmu drobnoustrojów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2170

Rodzaje metabolizmu drobnoustrojów TYP I Procesy typu I, mają przebiegać szybko i być wydajne, muszą przebiegać w warunkach pozwalających na maksymalnym zużyciu substratu energetycznego. Proste procesy dysymilacyjne ktore można przedstawić wg. schematu: A - produkty (np. kwas glukonowy) A - B - ...

Sporządzanie podłóż - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Sporządzanie podłóż Sporządzanie podłóż - źródła energii Wzrost drobnoustrojow ma charakter endoergiczny tzn. energia jest uzyskiwana na drodze: ✗ autotroficznej np. chemosyntezy (ługowanie metali) ✗ rozkładu związkow organicznych (zdecydowana większość procesów biotechnologicznych z udziałem dr...

Sterylizacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Sterylizacja Pasteryzacja mleka: ● 60̊C - 30 sekund ● 71,5-74,0̊C - 20 sekund ● 85-87̊C - 3-5 sekund ● 90̊C - bez przetrzymywania Tyndalizacja - 3x pasteryzacja (przerwa minimum 4 godziny) UHT - (Ultra High

Surowice i szczepionki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

Surowice i szczepionki Pojęcia podstawowe: Odporność czynna - przebyte zakażenie, szczepionki Odporność bierna - podawanie surowicy odpornościowej zwierzęcej lub ludzkiej zawierającej gotowe przeciwciała. Surowica - płynna frakcja krwi pozbawi...

Współczesna biotechnologia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Współczesna biotechnologia Lata 1974 - 1975 przełomowe prace z zakresu inżynierii genetycznej drobnoustrojów Efekt oraktyczny - komercyjna produkcja insuliny (1982) Przesłanki sukcesu: - liczba chorych na cukrzycę - 60 mln ludzi - różnica między insuliną zwierzęcą i ludzką - odbiór społeczny. ...

Fitoremediacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

FITOREMEDIACJA Zanieczyszczenie środowiska: Negatywne oddziaływanie czł na środowisko- odzwierciedlenie we wszystkich jego elementach. Degradacji uległy abiotyczne elementy, organizmy i zależności między jednymi a drugimi. Zmiany dotyczą całej biosfery, mają odzwierciedlenie w globalnych zmianach ...