Inne geny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Inne geny - omówienie - strona 1  Inne geny - omówienie - strona 2  Inne geny - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

INNE GENY Geny Prokaryota
-połowa genów niezbędna do życia u drożdży, reszta bierze udział w jakiś specyficznych sytuacjach (na podstawie techniki „gene knockout”)
- architektura genu :miejsce wiązania CAP, promotor, operator, represor, START, gen, STOP, terminator
- policistronowe geny, - geny w operonach, które zawierają promotor (miejsce wiązania polimerazy) i elementy wzamcniające takie jak białko aktywatora cAMP (CAP). Przyłączenie tego białka inicjuje transkrypcje. Dodatkowo może wystąpić miejsce wiązania represorów które blokują transkrypcję
- na końcu 3' znajduje się terminator
TRANSKRYPCJA
- większość genów aktywna nawet pod nieobecność innych czynników niż polimeraza
- polimeraza RNA sama rozpoznaje promotor przyłącza się do niego i prowadzi transkrypcję
- za kontrolę tego procesu odpowiada białko represorowe któe wiąże się z DNA w sąsiedztwie miejsca wiązania polimerazy RNA. Uniemożliwia to związanie polimerazy RNA
PROMOTORY
-punkt STRAT
-ramka Prinbnowa zlokalizowana w pozycji -10 -sekwencja -35 TTGAACA
-promotor bezpośrednio przylega do genu
-do promotora mogą przylegać miejsca regulatorowe do których przyłączają się białka regulatorowe
TYPY REGULACJI INICJACJI TRANSKRYPCJI
- typ kontroli pozytywnej- interakcja między białkiem regulatorowym i regionem regulatorowym włącza transkrypcję
- typ kontroli negatywnej- interakcja wyłącza geny- głównie u Prokaryota
Zróżnicowanie fenotypowe
- wynika z regulacji genów - każda komórka ma taki sam zestaw informacji genetycznej, ale w zależności od typu
komórki i jej funkcji zostają włączone inne geny
Czynniki cis i trans
- cis- wpływają na ekspresję genów, które fizycznie przylegają do genów przez siebie regulowanych
- trans- wpływają na ekspresję genów, które fizycznie mogą być zlokalizowane bardzo daleko od siebie, nawet na różnych chromosomach
ekspresja może być regulowana przez współdziałanie tych czynników
Promotory
ROLA
- wiążą polimerazę RNA - kluczowy region regulacyjny cis, przylegający do genu, którym zarządza TYPY
- konstytutywne-
-kierują ekspresją genów zasadniczo we wszystkich tkankach
- są aktywne niezależnie od środowiska
- są aktywne gatunkowo lub w obrębie królestwa
- indukują transkrypcję genów położonych poniżej promotora
- tkankowo-specyficzne i specyficzne dla danych stadiów rozwojowych


(…)

… też do jednoliściennych (a nie pasują te od dwuliściennych ze względu na introny)
BADA SIĘ PROMOTORY GDYŻ:
- mają one nieograniczona możliwość kontrolowania ekspresji genów
- badanie funkcji i aktywności genów
- modulowanie genów
OPRÓCZ PROMOTOROWYCH ISTNIEJĄ SYSTEMY REGULACJI EKSPRESJI GENÓW-BIAŁKA TRANSAKTYWUJACE
- systemy te regulują ekspresję interesujących nas genów niezależnie od pozycji fizycznej w stosunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz