Promotory - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Promotory - omówienie - strona 1  Promotory - omówienie - strona 2  Promotory - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PROMOTORY
Promotor
Odcinek DNA powyżej sekwencji genu, zawiera elementy rozpoznawane przez polRNA zależną od DNA (jej połączenie z promotorem rozpoczyna transkrypcję). Promotory eukariotyczne dodatkowo zawierają sekwencje rozpoznawane przez czynniki transkrypcyjne (wiążą się z DNA i uniemożliwiają inicjację transkrypcji). Długość kilkadziesiąt- kilkuset pz.
U Prokaryota składa się z 2 sekwencji położonych -10 i -35 nt przed miejscem inicjacji transkrypcji (+1). Oba elementu niezbędne do rozpoczęcia transkrypcji.
U większości Eukaryota TATA w obszarze mniej więcej -25- -30 i współdecyduje o wyznaczenia miejsca startu transkrypcji. U drożdży pozycja elementu TATA nie jest tak ściśle określona i leży w zakresie od -40 do -120. U Eucaryota struktura promotora znacznie bardziej zróżnicowana. Promotory stanowią element wektorów ekspresyjnych (nieobecne w wektorach przeznaczonych do klonowania).
Elementy promotorów Eucaryota:
Zwykle w promotorach Eucaryota wyróżnia się: Promotor minimalny (core promotor) zawiera msce startu transkrypcji i miejsce wiązania kompleksu prenicicjacyjnego, w którego skład wchodzą ogólne czynniki transkrypctjne i polimeraza RNA, zaczyna się od ok. -35pz od miejsca startu transkrypcji).
Promotor bliższy (Proxima promotor) ok. 250pz od startu transkrycoji, zawiera sekwencje rozpoznawane przez indukowane czynniki transkrypcyjne.
Dalszy promotor (distal)- oddalone od genu sekwencje zawierające dodatkowe elementy regulatorowe (miejsca specyficznych czynników transkrypcyjnych).
Niekiedy stosowane promotory hybrydowe współdziałające z różnymi polimerazami (polRNA faga T7 + polRNA z E.coli) indukowane przez ten sam lub rózne związki).
Regulacja promotorów:
Polimerazy RNA Eukaryora (inaczej niż u Pro) nie są w stanie same rozpoznać i wiązać się z DNA. Za ropoznawanie promotorów i uformowanie kompleksu transkrypcyjnego odpowiada zestaw czynników transkrypcyjnych.
Za kontrolę tych procesów odpowiadają białka wiążące się do promotora powyżej (rzadziej poniżej) miejsca skłądnaia kompleksu polimerazy RNA- regulacyjne czynniki transkrypcyjne (elementy regulacyjne trans). Rozpoznają one krótkie sekwencje promotorowe- elementy regulacyjne cis. Wiążąc się z nimi regulują kompleks polimerazy RNA (pozytywnie/ negatywnie) na zasadzie oddziaływań białko-DNA lub białko-białko przez zmiany stężenie regulacyjnych czynników transkrypcyjnych lub powinowactwa do DNA. Znaczna ich większość to aktywatory. Elementy promotorów eukariotycznych:
Na aktywność regulacyjnych czynników transkrypcyjnych wpływaja też: hormony (steroidowe), związki drobnocząsteczkowe (np. cAMP), jony (np. Ca2+), peptydy, białka.

(…)

… (tetracyklina, steroidy, jony metali). Czynnik nie może być toksyczny dla komórek, działają wyłącznie na ekspresję konkretnego genu, w naturze nie są składnikiem komórki. Regulowane czynnikami fizycznymi (światło, temp)
Syntetyczne- we wspólny element połączone są naturalne konsensusowi sekwencje DNA, najbardziej konserwatywne regiony promotora Pro i Eucaryota np. TATA box (u roślin zastępowany przez AGGA box…
…/ komórek
Wysoki poziom czynników tranaksrypcji (jedne z elementów systemu regulacji transkrypcji, ekspresji)
Produkcja komponentów niezbędnych podczas wszystkich etapów różnicowania komórki.
Dodatkowo:
Promotory genów z roślin jednoliściennych zwykle nie podnoszą ekspresji transgenów w roślinach dwuliściennych (np. promotor genu Adh1 z kukurydzy nieaktywny w tkankach tytoniu). Dodanie elementów…
… 35S, syntazy opinowej, Nos- syntazy nopaliny. Dla jednoliściennych- ubikwitynowy, Act-1 (rice actin), Adh-1 (maize dehydrogenase alcohol).
Promotor CaMV 35S
Pochodzi z wirusa mozaiki kalafiora, odp za wytworzenie w genomie gospodarza transkryptu 35S. Fragmenty promotora ok. 800-1000pz w górę od msca transkrypcji są aktywne w komórkach jedno i dwuliściennych. Aktywność promotora nie zalezy od białek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz