Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 140

Uszczerbek na zdrowiu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU ( Art. 156 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy, 2) spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka w postaci: - pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, - innego cię...

Wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE ( Art. 282 ) 1) sprawcą może być każdy, 2) doprowadzenie innej osoby do: a) rozporządzenia mieniem własnym albo cudzym albo: b) zaprzestania działalności gospodarczej, Nie musi być to rozporządzenie niekorzystne- w obrazie kryminologicznym na początku lat 90. pojawiło się...

Przestępstwa - wypadek drogowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

WYPADEK DROGOWY ( Art. 177 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy ( kto ), na kim ciąży obowiązek postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, - sąd odniósł się do zachowania rolnika, który naruszył zasady obchodzenia się ze zwierzęciem pociągowym- ...

Przestępstwa - zabójstwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

ZABÓJSTWO ( Art. 148 ). Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy 2) zabicie człowieka ZABIIJA- każde zachowanie, które powoduje śmierć człowieka Zagrożenie: pozbawienie wolności od lat 8, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. W kk z 1932 i 1969 był to jedyny typ rodzajo...

Przestępstwo zaboru pojazdu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

ZABÓR POJAZDU W CELU KRÓTKOTRWAŁEGO UŻYCIA ( Art. 289 ) Typ podstawowy: 1) sprawcą może być każdy 2) zabór cudzego pojazdu mechanicznego 3) w celu krótkotrwałego użycia. W Polsce przestępstwo to pojawiło się w latach 50- tych- popełniane przez młodych mężczyzn-

Zamiar popełnienia przestępstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

ZAMIAR POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA JAKO FORMA STADIALNA PRZESTĘPSTWA FORMY STADIALNE PRZESTĘPSTWA - etapy, przez które musi "przejść" przestępstwa, by zostać popełnione. PRZECHÓD PRZESTĘPSTWA ( ITER DELICTI/ITER CRIMINS )- przechodzenie przestępstw przez poszczególne stadia. Wydaje się, że...

Przestępstwo przeciwko mieniu -zaostrzenie odpowiedzialności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

ZAOSTRZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA PRZESTĘPSTWA PRZEICKOW MIENIU ( Art. 294 ) 1) mienie znacznej wartości, 2) dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury 3) określone przestępstwo: - kradzież ( również komputerowa )- §278 §1 i 2 - przyw...

Chrystianizacja Cesarstwa Rzymskiego-IV wiek n.e.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1393

CHRYSTIANIZACJA CESARSTWA RZYMSKIEGO - IV W. N.E. Konstantyn Wielki w 313r. wydaje edykt mediolański w którym legalizuje chrześcijaństwo - Rzym zyska z kolei administrację kośc...

Chrześcijaństwo II-III w.n.e.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

CHRZEŚCIJAŃSTWO II-III W. N.E. Apokalipsa nie nastąpiła - państwo rzymskie nie upadło, a Kościół rozrósł się liczebnie. Państwo nie prześladowało co do zasady chrześcijan - konieczność ewolucji myśli chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo przenika także do bogatych grup społecznych - myśl chrześcijańs...

Darwinizm społeczny, rasizm, nacjonalizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

DARWINIZM SPOŁECZNY, RASIZM I NACJONALIZM Rozwój socjologii - druga połowa XIX wieku to okres wzmożonego rozwoju socjologii - nauki zajmującej się w sposób usystematyzowany badaniem struktur życia społecznego oraz ich ruchu - socjologia wspierał...