Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 141

Emile Faguet-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Emile Faguet - francuski publicysta, profesor Sorbony, autor dzieła pt. „Liberalizm”. - odrzucał teorię „przyrodzonych” praw jednostki - nie można zdefiniować pojęcia „prawa człowieka” - prawo jest wynikiem konwencji, umowy - prawa posiada tylko społeczeństwo, a jego obrońcą jest państwo („państ...

Faszyzm-założenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

FASZYZM - w wielu państwach po I wojnie światowej pojawiły się partie polityczne apelujące nie do interesu klasowego, a ogólnonarodowego. - ludzie młodzi, bezrobotni, wykształceni, nie mogący znaleźć sobie miejsca w powojennej rzeczywistości - w Niemczech i Włoszech dodatkowo zdemobilizowani wojs...

Friedrich August von Hayek i Milton Friedman

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

Friedrich August von Hayek - XX w., profesor ekonomii laureat Nagrody Nobla w 1931 (razem z Gunnarem Myrdalem, twórcą teorii państwa dobrobytu - kompromis) za dzieło "Czysta teoria kapitału" - "Droga do niewolnictwa", "

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Zasady filozofii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL - sztuttgartczyk, syn urzędnika, ukończył studia teologiczne i filozoficzne - , wykładał w Jenie, potem był rektorem gimnazjum klasycznego w Norymberdze, w 1816 roku otrzymał katedrę na Uniwersy...

Hellenistyczna myśl polityczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

HELLENISTYCZNA MYŚL POLITYCZNA Kultura hellenistyczna - Hellenizm - kultura, która powstała w wyniku podboju przez Aleksandra Macedońskiego Królestwa -Persów - po śmierci Aleksandra imperium rozpadło się na mniejsze państewka - przemieszanie kultur greckiej z kulturą wschodu. - proces rozpoczął w...

Herbert Spencer

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085

Herbert Spencer - koniec XIX w., publicysta, inżynier - próba zastosowania teorii rewolucji do życia społecznego - "Zasady socjologii", "Jednostka przeciwko państwu" Walka o byt - siłą napędową społeczeństwa jest wa...

HOBBES a LOCKE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

HOBBES A LOCKE Wiek XVII- wiek racjonalizmu ( i obaj są racjonalistami). Rozum decyduje o poznaniu. Obaj reprezentowali szkołę prawa natury. Prawa naturalne- prawa człowiekowi przyrodzone. Praw naturalnych człowiek nie zawdzięcza dawcy. Wszelkie byty są przez człowieka tworzone. Droga tworzenia t...

Humanizm i kultura renesansu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

HUMANIZM I KULTURA RENESANSU - pojawia się w wieku XVI - nowe nurty - związane z postępem techniki, nauki i ekonomii - nowy obraz struktur społecznych - elementy wczesnego kapitalizmu (nowy pogląd na bogacenie się) - - „burżuazyjny duch” - zbliżenie polityki do nauk prawnych - przewrót w pojęc...

JAN JAKUB ROUSSEAU

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1337

JAN JAKUB ROUSSEAU - pesymistyczna wizja społeczeństwa - "Rozprawa o sztukach i naukach" - wizja człowieka - człowiek jest z natury dobry, ale zdemoralizowała go cywilizacja - metoda - ahistoryczna i aprioryczna - musimy odrzucić wszystko to, co o człowieku powiada nam historia - trze...

JEAN BODIN-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3283

JEAN BODIN - XVI w., prawnik - „Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej” - podstawą badań jest doświadczenie - empiryzm - odrzucał Biblię jako źródło dowodzenia - twórca historycznej metody w prawoznawstwie - twórca tezy o suwerenności władzy państ...