Darwinizm społeczny, rasizm, nacjonalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Darwinizm społeczny, rasizm, nacjonalizm - strona 1 Darwinizm społeczny, rasizm, nacjonalizm - strona 2 Darwinizm społeczny, rasizm, nacjonalizm - strona 3

Fragment notatki:

DARWINIZM SPOŁECZNY, RASIZM I NACJONALIZM Rozwój socjologii
- druga połowa XIX wieku to okres wzmożonego rozwoju socjologii - nauki zajmującej się w sposób usystematyzowany badaniem
struktur życia społecznego oraz ich ruchu
- socjologia wspierała i nadal wspiera wyobrażenia o państwie i prawie.
August Comte - francuski pisarz, jeden z „ojców” socjologii
- twierdził, społeczeństwa mu współczesne przechodziły kryzys
- ustrój społeczny zależny jest od stanu obyczajów, one zaś zależne są od poglądów
- postulował wprowadzenie idei, która wyrażała by aktualnego ducha epoki -pozytywna filozofia
- uważał się za konserwatystę - był przeciwny rewolucji
- wyróżniał dwie klasy - kapitalistów i proletariuszy
- ci pierwsi za sprawą moralnych obowiązków i altruizmu mieli „wspomagać” tych drugich
Pozytywistyczna teoria nauki
-jedyną rzeczą dostępną poznaniu są fakty - nauki powinny zajmować się zjawiskami bezpośrednio dostępnymi dla obserwacji
- rezygnował z badania prawd absolutnych
- socjologię postrzegał jako naukową metodę badania zjawisk społecznych (metoda historyczna)
Społeczeństwo
- traktował jako całość - struktura społeczna ma pewne cechy niezmienne, dzięki którym chroni się przed anarchią i rozkładem
Herbert Spencer - angielski filozof i socjolog
- był liberałem
Determinizm - traktowanie społeczeństwa jako części przyrody i interpretowanie jego rozwoju z punktu widzenia działania w nim
praw i zależności typu przyrodniczego
- społeczeństwo pojmował jako żywy organizm, podlegający ewolucji
- współczesne społeczeństwo jest industrialne
- wolność osobista jednostki oraz inne prawa nie naruszające dóbr innych osób
Państwo nie powinno
- interweniować w ekonomikę
- zakładać kościoła państwowego
- pomagać biednym - narusza to prawo doboru naturalnego
- kierować oświatą, posiadać kolonii, zajmować się emisją pieniądza
Ludwik Gumplowicz - wybitny socjolog i prawnik, autor wielu prac, pisanych po niemiecku i po polsku.
- darwinowska teoria walki o byt - tzn. darwinizm społeczny
walka o byt nie jest uwarunkowana od cech biologicznych jednostek, ale od organizacji walczących grup
- w społeczeństwie nie działa autonomiczne prawo doboru naturalnego
- utożsamiał walkę pierwotnie różnych pod względem etnograficznym grup z walką ras
- rasa -historyczna zbiorowość etniczna)
- dawne walki toczone przez hordy i gromady ludzkie przekształciły się w walki klas społecznych


(…)

Vacher de Lapouge - rasy europejskie podzielił na: aryjską, alpejską i śródziemnomorską
- Stewart Chamberlain - jeden z „głównych proroków” Trzeciej Rzeszy, kładł większy nacisk na rolę ludzkiej psychiki
- rasa to nic innego jak „upostaciowione człowieczeństwo”
- za wszelkie zło świata odpowiadają: rasa żydowska i „sługusy” kościoła
Friedrich Nietzsche
- kontrowersyjny filozof niemiecki, autor książki…
… społecznej
- kryzys światopoglądowy i moralny mieszczaństwa - propagował zasady moralności świeckiej, zwalczał klerykalizm
- krytykował liberalizm, indywidualizm, socjalizm
- prawo ucieleśniało solidaryzm społeczny
- solidarność mechaniczną urzeczywistniało prawo karne
- solidarność organiczną prawa wywodzące się z prawa cywilnego
Vilfred Pareto
- włoski socjolog i ekonomista, autor m.in. „Traktatu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz