Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 139

Podział przestępstw: skutek i tryb ścigania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2457

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW ZE ZWGLĘDU NA SKUTEK I TRYB ŚCIGANIA ze względu na rodzaj i charakter przewidzianego w zespole znamion skutku a) NARUSZAJĄCE DOBRO PRAWNE- te, które czynią uszczerbek w dobru, który to uszczerbek należy do znamion danego...

Podział przestępstw: ciężar gatunkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2142

PODZIAŁY PRZESTĘPSTW ZE WZGLĘDU NA CIĘŻAR GATUNKOWY 1) ze względu na ciężar gatunkowy ( Art. 7 ). a) ZBRODNIE ( §2 )- czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Np. zabójstwo z Art. 148 §1 b) WYSTĘPKI ( §3 )- czyn zabroniony zagrożony grz...

Podżeganie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1645

PODŻEGANIE ( Art. 18 §2 ) a) nakłanianie innej osoby do dokonania czynu zabronionego, NAKŁANIANIE- może mieć formę: - słownej enuncjacji ( perswazyjne oddziaływanie na inną osobę w celu wywołania w psychice tej osoby zamiaru popełnienia czynu...

Pomocnictwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

POMOCNICTWO ( Art. 18§3 ). Dwa rodzaje: a) ułatwianie popełnienia czynu zabronionego innej osobie b) w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego ( zamiar bezpośredni i...

Prowokacja w prawie karnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

PROWOKACJA ( Art. 24 ) Sens pojęcia prowokacji jest w publicystyce znacznie szerszy niż w prawie karnym materialnym. a) nakłanianie innej osoby do popełnienia czynu zabronionego ( czyli jak przy

Przygotowanie przestępstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

PRZYGOTOWANIE PRZESTĘPSTWA ( Art. 16 )- Zachodzi wtedy, gdy sprawca - w celu popełnienia czynu zabronionego ( zamiar bezpośredni ), Sformułowanie: " w celu popełnienia czynu zabronionego" przesądza o działaniu sprawcy cum do...

Rzeczywisty zbieg przepisów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

RZECZYWISTY ZBIEG PRZEPISÓW ( Art. 11 §2 )- sytuacja, gdy tym samym czynem sprawca realizuje znamiona określone w dwóch co najmniej przepisach, z których żaden nie oddaje w pełni całej zawartości bezprawia popełnionego czynu, co powoduje, że konieczne staje się ich łączne ( kumulatywne ) uwzględnie...

Sprawstwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

SPRAWSTWO ( Art. 18 §1 )- W kk z1932 nie było definicji. Wg Makarewicza było to zbędne- bo sprawstwo poszczególnych typów rodzajowych przestępstwa opisane jest w części szczególnej w każdym typie rodzajowym przestępstwa ( sprawcą zabójstwa jest ten, kto zabija, sprawcą kradzieży- ten, kto zabiera c...

Stan wyższej konieczności - rozkaz wojskowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1337

STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI SPOWODOWANY ROZKAZEM WOJSKOWYM Stan wyższej konieczności spowodowany rozkazem wojskowym jest to konstrukcja doktrynalna powoływana przez obrońców zbrodniarzy hitlerowskich w procesach toczących się na te...

Usiłowanie popełnienia przestępstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

USIŁOWANIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ( Art. 13 ) Teoretyczne racje karalności usiłowania zostały sformułowane w XIV w. przez glosatorów włoskich. Łączyli oni usiłowanie jakie bliskie dokonaniu, z przekonaniem, że owa bliskość dokonania uzasadnia karalność usiłowania. W XIX w. Feuerbach ( twórca niem...