Przygotowanie przestępstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie przestępstwa  - strona 1 Przygotowanie przestępstwa  - strona 2 Przygotowanie przestępstwa  - strona 3

Fragment notatki:

PRZYGOTOWANIE PRZESTĘPSTWA ( Art. 16 )- Zachodzi wtedy, gdy sprawca
- w celu popełnienia czynu zabronionego ( zamiar bezpośredni ),
Sformułowanie: " w celu popełnienia czynu zabronionego" przesądza o działaniu sprawcy cum dolo directo ( z zamiarem bezpośrednim ). Nie jest karalne działanie z zamiarem ewentualnym czy też przygotowanie nieumyślne.
- podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w szczególności
Przygotowanie w odróżnieniu od usiłowania nie zmierza bezpośrednio do dokonania. Przygotowanie ma stworzyć warunki do usiłowania, samo przygotowanie bezpośrednio ku dokonaniu.
a) JEDNOOSOBOWE:
- uzyskanie środków,
- przysposobienie ich,
- zbieranie informacji,
- sporządzenie planu działania
b) WIELOOSOBOWE- grupowe
- wejście w porozumienie z inną osobą.
POROZUMIENIE- musi być przynajmniej między dwoma osobami, treścią porozumienia ma być objęte wspólne stworzenie warunków ułatwiających popełnienie czynu zabronionego. Istotą porozumienia jest podział ról ( np. porozumienie między prezydentem a premierem dotyczące zamachy stanu ).
Zasada: przygotowanie nie jest karalne
Wyjątek: ustawa tak stanowi.
Stwierdzenie to ma istotne znaczenie dla praktyki prawa karnego.
Przykład: Sprawcy przygotowywali się do dokonania przestępstwa rozboju, co nie jest karalne, gdyż ustawa tak nie stanowi. Sprawcy działali z zamiarem dokonania rozboju na samotnie mieszkającej starszej osobie. W tym celu jeden ze sprawców przebrał się za listonosza, gdyż starsza osoba wpuściłaby go do mieszkania. Drugi sprawca miał zaczaić się pod ścianą i w chwili otwarcia drzwi do mieszkania miał wtargnąć i razem z pierwszym sprawcą obezwładnić i obrabować staruszkę. Sprawcy dzielili się swymi planami m. in. ze znajomym listonoszem, od którego wypożyczyli uniform. Listonosz powiadomił jednak policję, która zapobiegła całej akcji. Prokurator zarzucił sprawcom usiłowanie dokonania przestępstwa rozboju, które jest karalne. Nie jest natomiast karalne przygotowanie rozboju. Obrona w procesie podniosła, że zachowanie sprawców nie wykraczało poza etap przygotowania. Obrona podnosiła, iż sprawcy tylko stworzyli warunki do usiłowania dokonania rozboju, ale ich zachowanie nie wkroczyło jeszcze w etap usiłowania. Byłoby tak, gdyby napastnicy zapukali do drzwi ofiary. Zdaniem obrony sprawcy powinni być uwolnienie od odpowiedzialności karnej z powodu braku podstaw do takiej odpowiedzialności. Kazus ten był dyskutowany w doktrynie. W szkole krakowskiej argumentacja zbliżona z obroną- dopóki drzwi były zamknięte dopóki dobro chronione prawem ( zdrowie, życie i mienie staruszki ) nie było bezpośrednio zagrożone. Etap, w którym napastnicy udają się na miejsce przestępstwa nie jest jeszcze usiłowaniem, a jedynie przygotowaniem.


(…)

… szkodliwych substancji.
- Art. 165- przygotowanie do hijackingu- porwania statku czy samolotu,
- Art. 166- przygotowanie na statku powietrznym lub wodnym ładunku wybuchowego
CZYNNY ŻAL SPRAWCY PRZYGOTOWANIA ( Art. 17 )
Nie podlega karze za przygotowanie ten, kto dobrowolnie od niego odstąpił, w szczególności:
a) PRZY PRZYGOTOWANIU JEDNOSOBOWYM
- zniszczył przygotowane środki,
- zapobiegł korzystaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz