Rzeczywisty zbieg przepisów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczywisty zbieg przepisów  - strona 1 Rzeczywisty zbieg przepisów  - strona 2

Fragment notatki:

RZECZYWISTY ZBIEG PRZEPISÓW ( Art. 11 §2 )- sytuacja, gdy tym samym czynem sprawca realizuje znamiona określone w dwóch co najmniej przepisach, z których żaden nie oddaje w pełni całej zawartości bezprawia popełnionego czynu, co powoduje, że konieczne staje się ich łączne ( kumulatywne ) uwzględnienie przy kwalifikacji prawnej.
Mamy tu do czynienia z wielością czynów, z których każdy stanowi odrębne przestępstwo, przestępstwa te popełnione są przez tego samego sprawcę, w czasie przed skazaniem za którekolwiek z nich.
Z logicznego punktu widzenia zakresy zbiegających się przepisów pozostają w stosunku krzyżowania.
Przykład: Sprawca rozboju tak intensywnie stosował przemoc wobec ofiary, że spowodował ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. Art. 280 §1- odpowiedzialność sprawcy rozboju, który kradnie używając przemocy wobec innych osób. Przepis nie wskazuje skutków zastosowania tej przemocy. Jeśli przemoc jest tak intensywna, że spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu, wypełnione zostały także znamiona Art. 156 §1. Musimy więc powołać oba przepisy. Jak to zrobić i czy sprawca popełnił jedno przestępstwo?
Możliwe są tu dwa rozwiązania:
a) KUMULATYWNY ZBIEG PRZEPISÓW- przyjęty przez obecny kk- Art. 11 §2- sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów ( obligatoryjnie ). Tworzy tu nowy typ rodzajowy przestępstwa za pomocą znamion zawartych w zbiegających się przepisach. Sąd utworzy "nowy" typ rodzajowy przestępstwa rozboju ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ofiary rozboju, który oddaje całą zawartość bezprawia czynu sprawcy ( dokonuje KUMULATYWNEJ KWALIFIKACJI ). Dzięki temu ustawodawca uniknął tworzeniu zbyt dużej liczby typów zmodyfikowanych przestępstw,
Pojawił się problem, co następuje w sytuacji, gdy sprawca wypełnił swoim czynem znamiona określone w dwóch przepisach, z czego jeden opisuje przestępstwo ścigane na wniosek. Do kumulatywnej kwalifikacji konieczna byłaby wniosek. SN uznał ( 1973 ), że w takim wypadku wniosek pokrzywdzonego nie jest konieczny.
Inny problem: czy można zastosować kumulację przepisów przewidujących umyślny i nieumyślny typ przestępstwa, na przykład umyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy ( Art. 174 §1 ) i nieumyślnego spowodowania takiej katastrofy. Większość doktryny opowiada się za taką możliwością. WYMIAR KARY
Art. 11 §3- sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą. Może orzec inne środki w ustawie przewidziane na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.
Jeżeli zatem w omawianym przez nas przykładzie sprawca rozboju spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, zbiegają się dwa przepisy, kierując się treścią Art. 11 §3 wiemy, że sąd wymierzy karę za przestępstwo rozboju, choć inne środki może zastosować na podstawie innych zbiegających się przepisów.


(…)

… się przepisów.
Tak więc sąd stworzył nowy typ rodzajowy przestępstwa o następujących znamionach:
- kto,
- kradnie ( zabiera cudzą rzecz ruchomą w celu przywłaszczenia ),
- powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu ( jeśli chodzi o używanie przemocy to lex consumens derogat legi consumptae!- spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zawiera już w sobie wymiar bezprawia zawarty w użyciu przemocy ).
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz