Zbieg przepisów i przestępstw - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg przepisów i przestępstw - opracowanie  - strona 1 Zbieg przepisów i przestępstw - opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

ZBIEG PRZEPISÓW I PRZESTĘPSTW Zasada ( i to bez wyjątków ! )- Art. 11 §1- ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.
Możliwe są dwa rozwiązania:
a) zbieg przepisów- które przyjął polski ustawodawca,
b) idealny zbieg przepisów- tym samym czynem można popełnić nie jedno, ale wiele przestępstw ( kk- 1932 ).
A. Jedno zachowanie- jeden czyn- jedno przestępstwo,
B. Wiele zachowań
1) z pewnego continuum zachowania ludzkiego wyodrębniamy przynajmniej dwa fragmenty zachowania, z których każdy stanowi realizację znamion jakiegoś typu czynu zabronionego,
2) JEDNOCZYNOWY ZBIEG PRZEPISÓW- oba fragmenty pozostają w stosunku krzyżowania się bądź nadrzędności- podrzędności, w ten sposób, iż fragment wyodrębniony przez pryzmat jednego przepisu w jakiejś części ( lub w całości ) pokrywa się z fragmentem wyodrębnionym przez pryzmat innego przepisu- ten sam czyn.
- wiele zachowań- jeden czyn ( CZYN CIĄGŁY- Art. 12 )- jedno przestępstwo.
3) WIELOCZYNOWY ZBIEG PRZESTĘPSTW- oba fragmenty pozostają w stosunku wykluczania, czyli nie mają żadnych punktów stycznych- wielość czynów.
JEDNOCZYNOWY ZBIEG PRZEPISÓW - sytuacja, gdy do jednego czynu konkuruje kilka przepisów części szczególnej kodeksu karnego, które to konkurujące przepisy wyznaczyć mają kwalifikację prawno- karną czynu. Jeden czyn wypełnia znamiona dwóch lub więcej typów czynów zabronionych. Taka sytuacja wynika z założenia syntetycznego, a nie kazuistycznego opisu poszczególnych typów rodzajowych przestępstw. POZORNY ZBIEG PRZEPISÓW - sytuacja, gdy sprawca tym samym czynem realizuje znamiona co najmniej dwóch różnych przepisów, przy czym przyjęcie w kwalifikacji prawnej jednego z nich oddaje całą zawartość bezprawia, pozwalając na wyeliminowanie pozostałych. Ma miejsce wtedy, gdy stosowny przepis ustawy lub reguły interpretacyjne nakazują traktować dwa lub więcej czynów za jedno przestępstwo ( PRAWNA JEDNOŚĆ CZYNU ).
Z logicznego punktu widzenia zakresy zbiegających się przepisów pozostają w stosunku nadrzędności i podrzędności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz