Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 124

Podmioty Polityki Społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 938

Podmioty Polityki Społecznej Nazywane w literaturze nośnikami to osoby prawne, które w swoim obszarze kompetencji działają na rzecz wyrównania szans życiowych ludzi lub na rzecz poprawy ich położenia materialnego. Podmioty polityki społec...

Podstawowe aspekty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

PODSTAWOWE ASPEKTY POLITYKI SPOŁECZNEJ Aspekty politologiczne . Polityka jest bardzo silnie związana z problemami społecznymi od czasów kiedy w świadomości społecznej utrwaliło się przekonanie o możliwościach używania władzy politycznej państwa do największych dolegliwości społecznych i powodowanyc...

Podstawowe wartości w polityce społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1806

Podstawowe wartości w polityce społecznej. Wartości określane są jako bardzo ważne elementy w procesie społecznym i indywidualnego rozwoju człowieka. Stanowią one podstawę skoordynowania działań jednostki. W wymiarze indywidualnym mogą nadawać życiu sens, zaś w wymiarze społecznym mogą wpływać na u...

Polityka społeczna w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ System Europejskiej polityki społecznej definiowany jest jako socjopolityczna działalność wspólnoty, która ma na celu wyrównywanie warunków socjalnych najsłabszych ekonomicznie grup ludności. Działalność Europejskiej polityki społecznej realizowana jest na obs...

Pomoc społeczna- zadania jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

POMOC SPOŁECZNA- ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA PONADPODSTAWOWEGO Zadania powiatu Zadania powiatu w dziedzinie pomocy społecznej można podzielić na następujące kategorie: specjalistyczna opieka nad rodziną i dzieckiem poradnictwo i informacja utrzymanie infrastruktury socjal...

Pozarządowe organizacje pomocy społecznej w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

POZARZĄDOWE ORGANIZACJE POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE Są to organizacje, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom plag społecznych, takich jak: bezdomność, alkoholizm i narkomania. Należą do nich m.in.: Stowarzyszenie MONAR przeciwdz...

Poziom życia i jego mierniki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260

POZIOM ŻYCIA I JEGO MIERNIKI Mierzenie poziomu życia wiąże się z poszukiwaniem i określaniem różnego rodzaju wskaźników społecznych. Służą do tego również dane z różnego rodzaju badań statystycznych, które mogą być zastosowane do opis...

Przemoc jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847

PRZEMOC JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Przemoc - użycie przeważającej siły (związane z naruszeniem norm moralnych) w stosunku do osoby lub grupy osób, najczęściej w celu wymuszenia określonych zachowań lub postaw. Należy jednak wyraźnie podkreślić że jest to siła przeważająca, tzn. znacznie większa od siły...

Rola domów pomocy społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

ROLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Domy pomocy społecznej świadczą, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi : bytowe (najczęściej pokój 3-4 osobowy, 3 posiłki dziennie) , opiekuńcze (np. pielęgniarki, wolontariusze)...