Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 125

Rola Kościoła w sferze polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2436

ROLA KOŚCIOŁA W SFERZE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rola Kościoła w sferze polityki społecznej opiera się na katolickiej nauce społecznej powstałej w XIX wieku w wyniku konfrontacji z problemami społecznymi związanymi z industrializacją. ...

Rola pracownika socjalnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

ROLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego polega na ś wiadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób, rodzin i grup społecznych wymagaj ą cych pomocy, a w szczególno ś ci na: inicjowaniu i organizowaniu działa ń maj ...

Rola urzędów pracy w sferze polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 609

ROLA URZĘDÓW PRACY W SFERZE POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura urzędów pracy W Polsce znajduje się 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw. Zadania urzędów...

Sądownicze podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

SĄDOWNICZE PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ Trybunał Konstytucyjny Biorąc pod uwagę płaszczyznę polityki społecznej Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która posiada status sądu i wydaje orzeczenia na temat zgodności z ustawą zasadnicza poszczególnych normatywnych oraz ustawodawczych aktów, które s...

Samobójstwo jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1078

SAMOBÓJSTWA JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Samobójstwo jest to świadome pozbawienie się życia. Największa liczba zgonów spowodowana śmiercią samobójczą miała miejsce w 1997 roku. Było ich 5.614 czyli o ok. 1500 przypadków więcej niż na początku lat 90-tych. Pocieszające jest to ,ze 10 lat później czyli w ...

System emerytalny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

SYSTEM EMERYTALNY System emerytalny funkcjonujący w Polsce do 1 stycznia 1999 roku był tzw. systemem zdefiniowanego świadczenia . Cechą systemu jest brak powiązania pomiędzy wysokością płaconej składki na ubezpieczenie społeczne a wysokością przyszłego świadczenia emerytalnego. Składa się on z 3 fi...

System ubezpieczeń społecznych w polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH W POLSCE Składki na ZUS   Ubezpieczenia emerytalne: 19,52% podstawy wymiaru składki, ubezpieczenia rentowe: 6%, ubezpieczenia chorobowe: 2,45% , ubezpieczenia wypadkowe: 0,40% do 8,12% Powszechny system ubezpieczenia społecznego w Polsce działa w oparciu o określone z...

Ubóstwo w Polsce-zasięg i dynamika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

UBÓSTWO W POLSCE - ZASIĘG I DYNAMIKA Charakterystyka ubóstwa Ubóstwo jest definiowane jako brak wystarczających do życia środków materialnych, stanowi ono nie tylko źródła konfliktów społecznych ale określane jest również jako istotna b...

Ustawodawcze podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1841

USTAWODAWCZE PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ To właśnie Sejm oraz Senat należą do naczelnych organów ustawodawczej władzy. One podejmują decyzję na temat treści socjalnego ustawodawstwa. Jeśli chodzi o inicjatywę ustawodawczą to należy ona do: posłów, senatorów, prezydenta i Rady Ministrów. Jeśli chod...