Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 123

Kontrolne podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

KONTROLNE PODMITY POLITYKI SPOŁECZNEJ Do podmiotów kontrolnych polityki społecznej zaliczamy: Najwyższa Izba Kontroli-NIK Rzecznik Praw Obywatelskich Państwowa Inspekcja Pracy Rzecznik Praw Dziecka Najwyższa Izba Kontroli NIK...

Kwestia rolna-minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

KWESTIA ROLNA MINISTER ROLNICTWA i rozwoju wsi- Marek Sawicki (PSL) Przemiany polityczne w Polsce po 1989 roku zainicjowały szereg procesów, których celem było przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Ze względu na swoją specyfikę, a w tym: niski poziom technologiczny, ...

Kwestie społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

Kwestie społeczne używane są w węższym i szerszym znaczeniu. W węższym znaczeniu - J. Danecki - oznacza konkretny problem o szczególnie niekorzystnym wpływie na życie i współdziałanie członków danej społeczności. W nauce o polityce społecznej stosuje się przy tym dwa komplementarne sposoby klasyfi...

Migracje jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

MIGRACJE JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Migracje to przemieszczenie ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorialnej. Emigracja to odpływ ludności z danego obszaru, natomiast imigracja to ...

Minister pracy i polityki społecznej jako podmiot wykonawczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JAKO PODMIOT WYKONAWCZY Zadania Ministra Określa ów tajemniczy próg interwencji na drodze rozporządzenia; przedkłada corocznie do dnia 15 kwietnia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych informację o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez...

Modele polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1155

Modele polityki społecznej stanowią pewne konstrukty, które wpływają na kształt określonego ładu społecznego na który składa się aksjologiczny związek z wartościami: ład społeczny odnoszący się do struktury budowy społeczeństwa ład własnościowy czyli związek z własnością ład finansowy ład organ...

Narkomania jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064

NARKOMANIA JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Narkotyki wpływają na każdą dziedzinę życia : pracę, rodzinę, zdrowie, kontakty międzyludzkie. Oprócz niekorzystnych wpływów narkotyzowania się na organizm człowieka takich jak negatywne zmiany w układzie nerwowym powodującym upośledzenia charakteru. Około 23% ucz...

Narodowy Fundusz Zdrowia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (NFZ) JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin...

Niepełnosprawność-pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Niepełnosprawność oznacza wszelkie ograniczenia lub brak możliwości wykonywania czynności na poziomie uważanym za normalny dla człowieka. Może być trwała lub okresowa. Na świecie żyje 450 mln osób z niepełnosprawnością (10% populacji) i liczba ta stale wzrasta , co wynika z ciągle...

Orientacje i podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

ORIENTACJE I PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ Działania polityki społecznej i jej kształt są ściśle związane z systemami wartości dominującymi w danym społeczeństwie, które wpływają na koncepcję kształtowania stanu społeczeństwa odwołujące się do określonych ideologii i doktryn politycznych uznawanych ...