Podstawowe wartości w polityce społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe wartości w polityce społecznej - strona 1 Podstawowe wartości w polityce społecznej - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe wartości w polityce społecznej. Wartości określane są jako bardzo ważne elementy w procesie społecznym i indywidualnego rozwoju człowieka. Stanowią one podstawę skoordynowania działań jednostki. W wymiarze indywidualnym mogą nadawać życiu sens, zaś w wymiarze społecznym mogą wpływać na utrzymywanie porządku publicznego stanowią w społeczeństwie wzorce myślenia ustalające kryteria ważności spraw. Są podstawą kształtowania się powinnościowych norm działania, czyli myślenie co należy, a co nie. W ramach społecznych wyróżnia się: a) wartości podstawowe - - zalicza się do nich wolność, życie, równość, sprawiedliwość, prawda, solidarność. Uważa się, że są one niezbędne dla rozwoju człowieka i stanowią fundament porozumienia społecznego. Mogą one czynić życie godnym i cennym, maja przede wszystkim wymiar społeczny i instytucjonalny. b) wartości ostateczne - mogą mieć charakter religijny i poza religijny. W odniesieniu do charakteru religijnego wiążą się z  celami jakie stawia sobie jednostka. Związanymi ze sferą SACRUM czyli: Bóg, misterium, siła wyższa. Natomiast w odniesieniu do charakteru poza religijnego wartości wiążą się z dążeniami należącymi do sfery PROFANUM. Maja wymiar humanistyczny, przypisuje im się głównie funkcje związane z poszukiwaniem sensu życia, inspiracjami życiowymi i celami do których człowiek dąży. c) wartości codzienne - odnoszą się do sfery zwykłych ludzkich spraw, i wiążą się z kontaktami ludzi zarówno na poziomie interpersonalnym jak i międzygrupowym, przedmiotami wartościowania w polityce społecznej są najczęściej: - stosunki społeczne - stan zaspokojenia potrzeb - instytucje społeczne - relacje między człowiekiem a przyrodą. Wartościami najczęściej przypisywanymi stosunkom społecznym są : wolność, sprawiedliwość, równość społeczna, natomiast wartościami związanymi ze stanem zaspokojenia potrzeb są: samorządność, podmiotowość człowieka, partnerstwo, godność oraz możliwość samorealizacji. Wartościami występującymi w ocenach instytucji społecznych są: dobro wspólne, sprawność, mobilność, efektywność. Jeśli chodzi o stosunki między człowiekiem a przyrodą określają one m.in. takie wartości jak: prawa, równowaga ekologiczna. Najważniejsze funkcje jakie spełniają wartości w polityce społecznej to przede wszystkim: - funkcja programowa- związana z podporządkowaniem wartości celom polityki społecznej a zatem formułują konkretne kierunki działań. - funkcja motywacyjna- wartości motywują do podejmowania konkretnych działań - funkcja normotwórcza- gdy wartości uzasadniają stanowione normy prawne - funkcja prognostyczna- związana z tym, że znając wartości społeczeństwa można formułować pojawianie się nowych potrzeb, przewidywać spadek lub nasilenie potrzeb już istniejących.                                                                                           ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz