Przemoc jako kwestia społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemoc jako kwestia społeczna - strona 1 Przemoc jako kwestia społeczna - strona 2

Fragment notatki:

PRZEMOC JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Przemoc - użycie przeważającej siły (związane z naruszeniem norm moralnych) w stosunku do osoby lub grupy osób, najczęściej w celu wymuszenia określonych zachowań lub postaw. Należy jednak wyraźnie podkreślić że jest to siła przeważająca, tzn. znacznie większa od siły ofiary. Rodzaje przemocy: fizyczna - popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, bicie, ciskanie w kogoś przedmiotami, użycie broni, nieudzielanie koniecznej pomocy psychiczna - wyśmiewanie poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, narzucanie własnych poglądów, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka, wyśmiewanie zachowań seksualnych ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny
Z badań wynika, że blisko co piąty badany przyznaje, że padł ofiarą przemocy fizycznej:
9% - przydarzyło się to na ulicy 6 % - przemoc w domu (często wielokrotna)
po 2 % - agresja w pracy / szkole / środkach komunikacji
Mężczyźni dwukrotnie częściej niż kobiety przyznają, że padli ofiarą przemocy. Najbardziej rozpowszechniona jest przemoc domowa → „przemoc, podobnie jak miłosierdzie, zaczyna się w domu rodzinnym” . Przemoc domowa jest przestępstwem określonym w polskim kodeksie karnym jako przestępstwo znęcania się nad rodziną . Do przestępstw przeciwko rodzinie zalicza się głównie znęcanie nad członkiem rodziny oraz uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Niestety ludzie postrzegają pewne formy przemocy jako metody wychowawcze dlatego znajdują one dość szeroką akceptację społeczną. Sprawcami przestępstw w 97% są mężczyźni , w tym 80% nie przekroczyło 30 roku życia. Natomiast ofiarami przestępstw są przede wszystkim żony sprawców, ale także dzieci. W 2006r. liczba skazanych za znęcanie się nad członkiem rodziny wyniosła 16,3 tys. Jednak w Policyjnych statystykach liczba ofiar-mężczyzn rośnie → w 1999 r. było ich 4 tys., w 2006 r. - 10 tys . Wobec mężczyzn częściej stosowana jest przemoc psychiczna. Poważnej przemocy fizycznej doznaje co najmniej tysiąc na ponad 100 tys. dzieci , ponad 100 jest wykorzystywanych seksualnie, co najmniej 2 tys. doświadcza maltretowania psychicznego i co najmniej 4 tys. jest poważnie zaniedbywanych. Przemocy fizycznej często towarzyszy przemoc psychiczna. Emocjonalne znęcanie się stanowi zwarty system zachowań mających na celu obniżenie poczucia własnej wartości u partnera i uzyskanie nad nim pełnej kontroli.


(…)

… „Niebieska Linia”). Działają również schroniska i hotele przeznaczone bezpośrednio dla ofiar → możliwość noclegu oraz pomoc psychologiczna i socjalna.
System pomocy dla ofiar przemocy powinien spełniać warunek wszechstronnej ochrony i pomocy ofierze. Tymczasem w zakresie polityki społecznej i ustawodawczej występuje dość dużo różnego rodzaju niedociągnięć. Jednym z naglących problemów jest brak konkretnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz