Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 115

Kanały dostępu do Internetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Kanały dost ę pu do Internetu Poł ą czenie z zasobami i kanałami informacyjnymi sieci Internet mo ż e mie ć ró ż norodny charakter: analogowy albo cyfrowy, elektryczny, ś wiatłowodowy albo radiowy, naziemny albo satelitarny, sztywny albo dynamiczny, stacjonarny albo mobilny, szerokopasmowy albo w ą...

Komunikacja pozainternetowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Komunikacja pozainternetowa Komunikacja pozainternetowa obejmuje inne ni ż Internet elektroniczne systemy komunikacyjne na odległo ść oparte na wydzielonej wymianie danych, tj. EDI czy Video Tex. Komunikacja ta najcz ęś ciej jednak opiera si ę na technologii Internetu, b ę d ą c jego ograniczeniem,...

Komunikacja sieciowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Komunikacja sieciowa Szerokie wykorzystanie technologii sieciowych sprawiło, iż sieć stała się dziś powszechnym modelem organizacji społecznych, podstawowym miejscem nawiązywania więzi międzyludzkich, dominującym sposobem życia towarzyskiego, najważniejszą płaszczyzną kontaktów, głównym źródłem inf...

Lokalne bezprzewodowe sieci komputerowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Lokalne bezprzewodowe sieci komputerowe Sieci bezprzewodowe to powszechnie stosowane w przedsiębiorstwach i instytucjach sieci robocze i dostępowe do Internetu, oparte o wykorzystanie fal radiowych emitowanych przez urządzenia zwane punktami dostępowymi (AP - Access Point) lub same komunikujące si...

Problem dostępu do Internetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Problem dost ę pu do Internetu Szacuje się dziś, że w Polsce 1 gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu, a z tego tylko 1/3 ma dostęp szerokopasmowy, co daje przedostatnie, przed Albanią, miejsce w Europie. Stan ten w znacznej części jest wynikiem monopolu TP S.A. Ze względu na znaczenie sieci...

Sieć internetowa - protokół IP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

Sie ć internetowa Internet jest dzi ś wa ż nym narz ę dziem wymiany prawnej, przede wszystkim dlatego, ż e nadaje si ę do szybkiego nawi ą zywania komunikacji oraz szerokiego publikowania informacji. Fazy rozwoju Internetu obejmuj ą okresy jego wykorzystania: militarnego, naukowego, komercyjnego i ...

Aksjomatyczna postaś rachunku zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Aksjomatyczna postać rachunku zdań. Prawa rachunku zdań mogą być ujmowane w rozmaite systemy aksjomatyczne, zależne od wyboru aksjomatów i reguł wnioskowania. Wszystkie te systemy budowane są w oparciu o jedną metodę, którą można opisać mniej więcej w następujący sposób: Pierwszy etap budowy syste...

Błąd uznania następnika i odrzucenia poprzednika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

Błąd uznania następnika Błąd uznania następnika popełnia się wtedy, gdy w implikacji dwóch zdań, na podstawie prawdziwości następnika, wnioskuje o prawdziwości poprzednika, czyli według następującego schematu: [(p → q)  q] → p Schemat jest zawodny. Z prawdziwości następnika implikacji nie można ...

Błędy w rozumowaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

Błędy w rozumowaniu Wnioskowanie jest procesem myślowym, i jak wszystkie procesy, które są realizowane przez ludzi, narażone jest na błędy. Najważniejsze z tych błędów już poznaliśmy przy okazji omawiania warunków poprawności wnioskowania, jakie winno spełniać wnioskowanie, by zyskać miano poprawne...

Działania na zbiorach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Działania na zbiorach Na zbiorach można dokonywać różne działania, których efektem są nowe zbiory. Najważniejsze z tych działań - to: A. Suma zbiorów - oznaczamy ją symbolem  : A  B Sumą zbiorów A i B (AB) jest zbiór, którego elementami s...