Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 76

Podstawy marketingu - Konsumenci i ich zachowania na rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1316

MARKETING Rozdział 3 - Konsumenci i ich zachowania na rynku Nabywca - jest podmiotem rynku. Decyduje, która ofertę przedstawioną przez sprzedającego zaakceptować Konsument - jedno lub wieloosobowe gospodarstwo domowe. Jego funkcjonowanie jest związane z zaspokajaniem potrzeb. Większość swoich po...

Administracja - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika Ochrony Środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

WYKŁAD 1 (21.02.2011 r.)  EOŚ:  młoda interdyscyplinarna nauka, powstała na przełomie laSkut t 6 ek: 0-t  yprobl ch i em 7 y  0- zdr ty ow ch  ot X ne  X  i w pokar ieku.m   owe. Przedmiot:  racjonalny sposób gospodarowania zasobami śn; funkcjonowanie i rozwój systemów ekonomiczno-ekologicznych. ...

Pedagogika czasu wolnego - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzież...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3689

Temat : Czas wolny Czas wolny (słowa klucze): regeneracja, rozrywka, zamiłowania, rozwój zainteresowań, po obowiązkach, bezinteresowność, dobrowolność, odpoczynek, rozwój osobowości, po zaspokojeniu potrzeb organizmu. Czas wolny to czas w którym jednostka ma możliwość do regeneracji organizmu, do...

Interpretacja porównawcza: „Droga nad przepaścią w Czufut-Kale” Adama ...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. Bednarczyk
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4235

Mimo różnych epok, w których tworzyli autorzy utwory mają cechy wspólne. W pracy ukazane są również różnice pomiędzy postrzeganiu świata przez obu autorów. Marta Adaśko Interpretacja porównawcza: „DROGA NAD PRZEPAŚCIĄ W CZUFUT-KALE” Adama Mickiewicza i „NOTRE-DAME” Juliana Przybosia. Najpięknie...

Etyka - EMPIRYCYZM ANGIELSKI

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Etyka społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1736

Informacje zawarte w notatce to: emipirycyzm angielski, działania ludzkie, skiner, prins, David Hume, sympatia. 07.10.2008 Etyka społeczna - przedmiotem jest dobro wspólne. Etyka indywidualna - nauka o moralności Etyka - świat wartości, przy założeniu przedrozumienia - milcząco zakładamy ze ...

Porządek międzynarodowy in transition

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Henryk Bieniok
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1463

in. zagadnienia takie jak: nowe czynniki w życiu międzynarodowymi, . teoretyczne interpretacje nowego porządku międzynarodowego, . ciągłość i zmiana w porządku międzynarodowymi. Porządek międzynarodowy in transition Dawne porządki międzynarodowe miały jasna strukturę, były oparte o pewien rozkład s...

Muzealnictwo - opracowanie do kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Stanisława Trebunia-Saszel
 • Muzealnictwo
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4340

Jest to notatka z zagadnień do kolokwium z przedmiotu muzealnictwo, odbywającego się na wydziale etnologii UJ (Uniwersytet Jagielloński). Prowadząca to dr Stanisława Trebunia-Saszel. Notatka liczy 3 strony. Dzięki jej treści dowiadujemy się więcej na takie tematy, jak: geneza słowa muzeum, formy pr...

Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Geografia, Uniwersyte...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Studia II stopnia Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Plik ten pochodzi z rekrutacji na kierunek geografia. Geografia, stacjonarne drugiego stopnia Zasady kwalifikacji W postępowaniu kwalifikacyjnym będzie brany po...

Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Historia, Uniwersytet...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Studia II stopnia Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Plik ten pochodzi z rekrutacji na kierunek historia. Historia, stacjonarne drugiego stopnia Zasady kwalifikacji W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwag...