Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Historia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Historia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.  - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Plik ten pochodzi z rekrutacji na kierunek historia.

Historia, stacjonarne drugiego stopnia
Zasady kwalifikacji
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej czterech lektur z listy opublikowanej najpóźniej do 1 marca 2012 r. na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.
Do I tury rozmów kwalifikacyjnych - w lipcu 2012 r. przystąpić będzie mógł każdy student III roku studiów licencjackich, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.
W razie niewypełnienia limitu miejsc - we wrześniu 2012 r., po zakończeniu sesji poprawkowej, przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci studiów licencjackich, którzy złożyli egzamin licencjacki przed zakończeniem sesji poprawkowej. Tak jak w I turze warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.
Dla kandydatów z innych kierunków niż historia przewiduje się obowiązkowe na I roku studiów magisterskich zajęcia uzupełniające z programu studiów licencjackich: wstęp do badań historycznych, ćwiczenia z historii Polski lub historii powszechnej oraz nauki pomocnicze historii z epoki, w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h).
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
Limit miejsc: 20, w tym: 10 dla stypendystów RP i 10 dla pozostałych kandydatów z maturą zagraniczną
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa dotyczyć będzie trzech lektur wybranych przez kandydata z listy opublikowanej najpóźniej do 1 marca 2012 r. na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rozmowa będzie prowadzona w języku polskim.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz