Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Geografia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Geografia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Plik ten pochodzi z rekrutacji na kierunek geografia.

Geografia, stacjonarne drugiego stopnia
Zasady kwalifikacji
W postępowaniu kwalifikacyjnym będzie brany pod uwagę wynik egzaminu testowego. Egzamin będzie punktowany w skali od 0 do 50 punktów. O kolejności przyjęcia na studia zadecyduje lista wynikowa tego egzaminu, zestawiona według malejącej liczby punktów.
Forma egzaminu: pisemny
Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin obejmuje zagadnienia wymienione jako treści i efekty kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Geografia w załączniku nr 37 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r.
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
Limit miejsc: 5
Forma egzaminu: pisemny
Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin obejmuje zagadnienia wymienione jako treści i efekty kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Geografia w załączniku nr 37 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r.
Kandydaci (zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci z dyplomem magistra, licencjata, inżyniera (lub równoważnym) uzyskanym w Polsce. W postępowaniu kwalifikacyjnym będzie brany pod uwagę wynik egzaminu testowego. Egzamin będzie przeprowadzony w języku polskim.
Egzamin będzie punktowany w skali od 0 do 50 punktów. O kolejności przyjęcia na studia zadecyduje lista wynikowa tego egzaminu, zestawiona według malejącej liczby punktów.
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym
Z egzaminu zwolnieni są kandydaci legitymujący się tytułem licencjata (lub równorzędnym) na kierunku Geografia, którzy uzyskali na dyplomie ocenę 5,0 (bardzo dobrą).
Terminy egzaminów
Termin egzaminu: 11 września 2012r.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz