Podstawy marketingu - Konsumenci i ich zachowania na rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy marketingu - Konsumenci i ich zachowania na rynku - strona 1 Podstawy marketingu - Konsumenci i ich zachowania na rynku - strona 2 Podstawy marketingu - Konsumenci i ich zachowania na rynku - strona 3

Fragment notatki:


MARKETING Rozdział 3 - Konsumenci i ich zachowania na rynku Nabywca - jest podmiotem rynku. Decyduje, która ofertę przedstawioną przez sprzedającego zaakceptować
Konsument - jedno lub wieloosobowe gospodarstwo domowe. Jego funkcjonowanie jest związane z zaspokajaniem potrzeb. Większość swoich potrzeb konsumenci zaspokajają za pomocą produktów, w których posiadanie wchodzą na drodze ich zakupu. Zaspokajają swe potrzeby w wyniku konsumpcji nabytych produktów
3 rodzaje zakupów: Zakupy dokonywane niezależ nie - są rezultatem autonomicznej decyzji kupującego [np. zakup biletu do kina przez dziecko, zakup filiżanek przez gospodynię domu]
Zakupy dokonywane pod silnym wpływem jednego z członków rodziny - [np. kupno samochodu -w wpływ męża, zakup odzieży młodzieżowej - wpływ dziecka]
Zakupy dokonywane wspólnie - [np. miejsce spędzania wakacji]
Dobra i usługi finalne - nabywane są z przeznaczeniem do konsumpcji przez gospodarstwo domowe. Zaspokajają one indywidualne potrzeby jej członków lub potrzeby wspólne.
P otrzeba - jest to odczuwalny brak czegoś. Źródłem potrzeb jest brak produktu, gdy widzimy nowe produkty, reklamę, gdy mamy większe środki finansowe. Cechy potrzeb: nieskończone co do ilości, ograniczone co do pojemności, są odnawialne, mają strukturę hierarchiczną. Klasyfikacja potrzeb wg A. Maslowa:
fizjologiczne
bezpieczeństwa
przynależności i miłości
szacunek i uznanie
samorealizacja
Determinanty zachowań nabywców: Profil demograficzno-ekonomiczny konsumentów: wiek, płeć, zawód, wykształcenie, stan cywilny i rodzinny, miejsce zamieszkania, warunki mieszkaniowe, ruchliwość itd.
Na podstawie natężenia występowania powyższych cech w danej populacji, można oszacować zapotrzebowanie na określonego rodzaju dobra i usługi
Profil społeczny: warstwy społeczne, kultura, budżet czasu, fazy cyklu życia rodziny, liderzy opinii, grupy odniesienia
Profil psychologiczny: - postawy i opinie, osobowość, innowacyjność, motywacje, dostrzegane ryzyko
Grupy odniesienia - grupy społeczne do których konsument należy lub pragnie należeć, co pociąga za sobą konieczność przyjęcia określonych norm postępowania, celów zwyczajów [np. rodzina, grupa zawodowa]
Liderzy opinii - pojedyncze osoby. Ich oddziaływanie wiąże się z prezentowanie określonych wzorców zaspokajania potrzeby. Oddziaływanie tych liderów opiera się na efekcie naśladownictwa
Rodzaje liderów:
monomorficzni - oddziaływają w ściśle określonym zakresie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz