Etyka - EMPIRYCYZM ANGIELSKI

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka - EMPIRYCYZM ANGIELSKI  - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte w notatce to: emipirycyzm angielski, działania ludzkie, skiner, prins, David Hume, sympatia.

07.10.2008 Etyka społeczna - przedmiotem jest dobro wspólne.
Etyka indywidualna - nauka o moralności
Etyka - świat wartości, przy założeniu przedrozumienia - milcząco zakładamy ze każdy wie czym jest dobro i zło. Powszechne użycie słowa dobra i zła zawiera elementy przedrozumienia.
Działania ludzkie są oparte o fakty społeczne, powinny być działaniami moralnymi. Człowiek jest w kręgu wartości i ma świadomość różnicy między dobrem a złem. Ludzie powinni być odpowiedzialni. Wypracowywujemy pewne reguły postępowania. Kwalifikacja moralna do własnej osoby jak i do wszystkich.
EMPIRYCYZM ANGIELSKI (Bejkon, Hume, Hoops ):
Etyka społeczna destrukcji moralności - na jej gruncie da się zbudować moralność, oparta o związki przyczynowo - skutkowe.
Założenia:
Źródłem poznania są doznania zmysłowe (SENSUALIZM- podstawą poznania są zmysły, obniżenie wartości umysłu), neguje rzeczywistości ducha, założenie człowieka psychosomatyczne zostaje wzięte w nawias - to co zachodzi w umyśle zachodzi tez w ciele bez rozerwania na psyche i some.
Emancypacja nauk przyrodniczych (cytat pi razy drzwi): „rzucam na miękka ziemię kamień, powstaje dołek, dołek jest skutkiem działania kamienia…. Znając 2 pierwsze wielkości można wyznaczyć 3, … reakcja i skutek są danymi empirycznymi.”
Prauss „mamy działanie, reakcję i skutek. Działanie jest interpretowane jako rezultat oddziaływania bodźca z zewnątrz”
Reakcje między ludzkie badamy zawsze jako związek przyczynowo - skutkowy.
Człowiek posiada: ego(struktura popędów, inteligencja, interesy, wartości aksjologiczne itp.), super ego, id
Aretaii - Cnoty, odwołujemy się do sumienia daimonion - głos wewnętrzny. Człowiek świadomie czyni pewne powinności  posiada wolną wole, jednak reakcja na bodźce jest zdeterminowana przez popędyNIE JEST TO WYNIK WOLNEJ WOLI, zanika status odpowiedzialności skoro jesteśmy w działaniu zdeterminowani.
SKINER (behawiorysta) „konkretne zachowanie człowieka wynika z tego, iż inni ludzie ukształtowali to zachowanie, jest wynikiem dotyczącym bardzo różnorodnych wzmocnień” działanie moralne nie sprowadza się do ”dobra i zła”, społeczeństwo wzmacnia działania społeczne i nadaje im kierunek.
PRINS - jeżeli w działaniu jesteśmy zdeterminowani to nie można żądać odpowiedzialności za nasze czyny,
Etyka oparta o empiryzm, materializm: PRZYJEMNOŚĆ PRZYKROŚĆ  rachunek przyjemności ma być wyższy od rachunku przykrości, postępuj tak by sprawić sobie przyjemność, max przyjemności min przykrości.
Anptyps z Cyreny(435 r.p.n.e.) - hedonizm, przyjemność powinna być aktualna, pozytywna, przykrość jest ZŁA.
EPIKUREIZM - 3 nurt w okresie hellenistycznym  uwolnić należy człowieka przed lekiem o śmierć, o cierpienie. Jako jedyny (epikureizm) nie stworzył etyki społecznej tylko etykę indywidualna.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz